Meny
Bli medlem

Naboprat mellom fylker

Sist endret: 27.09.2020
Kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni, er bekymret for signalene statsråd Sanner gir til fylkene gjennom dagens lekkasjer fra stortingsmeldingen om kommunereformen som han legger fram i morgen.

På den ene siden inviterer han fylkene til å drøfte sammenslåing, på den andre siden er det andre lekkasjer som sier at han vil overføre viktige fylkesoppgaver til enkelte storbykommuner.  

- Jeg mener Stortinget må si tydelig i fra at videregående skole og kollektivtrafikk er en fylkeskommunal oppgave og at slik vil det også være etter at kommunereformen er på plass. Dette er en forutsetning som må ligge til grunn for fylkenes drøfting av eventuell sammenslåing, sier Greni.

Statsråd Jan Tore Sanner sier han ønsker naboprat mellom fylker.  Dette er en oppfølging av stortingsflertallets krav ved behandlingen av meldingen om kommunereformen i juni 2014.  I regjeringens melding var fylkeskommunene ikke gitt noen plass. Stortinget tok saken i egne hender å påla regjeringen å utvide rammene for kommunereformen til også å gjelde fylkeskommunene. Det er dette pålegget som nå følges opp i stortingsmeldingen om oppgaveoverføring fra stat til kommunesektoren, som er varslet i morgen, 20. mars.  

- Senterpartiet mener det er umulig å diskutere oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene uten at fylkenes framtidige rolle trekkes inn. Sammenslåing av fylker er bare aktuelt når det er ønsket fra folkevalgte og innbyggere lokalt, sier Heidi Greni.