Meny

Næringsliv, folkestyre og sykehus på fylkesårsmøtet

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti avholdt sitt fylkesårsmøte på Tyrifjord Hotell 7.-8. mars med hovedtemaene næringsliv, folkestyrereform og sykehus. 1. nestleder Ola Borten Moe og Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen innledet til debatt. Dette ble en god debatt med gode innledninger og god diskusjon om et viktig tema. Regjeringen skaper utrygghet og usikkerhet blant svært mange innbyggere i mindre kommuner og i distriktene med sin kommunereform. Buskerud Sp er bekymret for at partiets offensiv med å ta hele landet i bruk gjennom åtte år i regjering, nå radbrekkes av den nye regjeringen. På årsmøte hadde vi tema Folkestyrereform med tre innledninger; Ordførerne Eli Hoved Prestegården og Olav Skinnes og gruppeleder på fylkestinget Ole Johnny Stavn. Dette tema engasjerer delegatene og det ble vedtatt en resolusjon om dette. Buskerud Sp vil ha en folkestyrereform hvor vi blant annet ser på flytting av arbeidsoppgaver fra stat til fylke og fra fylke til kommune for på denne måten styrke kommunene og tjenestetilbudet til innbyggerne, sier Sand. Fremtidig sykehusstruktur i fylket er også en viktig sak som direktør Per Bleikelia ved Ringerike Sykehus innledet om.