Meny
Bli medlem

Næringslivet trenger kommunekonkurranse

Sist endret: 27.09.2020
NHO peker på konkurranse som et gode. Det er jeg grunnleggende enig med NHO i. Det er derfor uforståelig at NHO ikke vil ha konkurranse mellom kommuner om å legge best mulig til rette for bedrifter og næringsliv, sier Geir Pollestad.

I dag må kommunene sørge for at næringslivet trives. Viss ikke vil bedriftene kunne flytte til nabokommunen. Det vil NHO og regjeringen ha slutt på. NHO vil redusere tallet på kommuner i Norge til 77.

Da vil ikke lengre kommunene trenge å delta i denne konkurransen om bedriftenes gunst. Kommunene kan da skru opp eiendomsskatter, gebyrer og saksbehandlingstiden blir som den blir.

De fleste bedrifter i Norge er lokalt forankret. Småbedriftene kan og vil ikke flytte virksomheten sin til Polen eller Kina om kommunen yter for dårlig service. Men om for eksempel Stavanger kommune yter for dårlig service så kan de flytte til Sandnes eller Sola. Det vil NHO og regjeringen ha slutt på.

Jeg er glad for at kommunesammenslåing er blitt et viktig tema i valgkampen. Det er bare synd at NHO setter ideologi og regjering foran hensynet til konkurranse og bedriftene.

Senterpartiet sier nei til mer byråkrati og mindre konkurranse gjennom tvangssammenslåing av kommuner.