Meny
Bli medlem

Næringspartiet Sp må pusse sentrumsprofilen!

Sist endret: 27.09.2020
Næringspartiet Sp, der grønnfargen handler om bærekraftig bruk, hører tradisjonelt til i sentrum av norsk politikk, sier stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl.

- Vi er mange i Sp som vil at partiet skal pusse sentrumsprofilen til næringspartiet Sp i et rødgrønt samarbeid, uttaler stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl i anledning Sp’s landsmøte som begynner i morgen.

Senterpartiets utgangspunkt er et parti som er opptatt næring og lokal utvikling i hele landet. Sp er opptatt av praktiske løsninger for folk flest, der folkestyre, lokal sjølråderett og bærekraftig bruk står sentralt.

- Senterpartiet er ikke opptatt av vern for vernets skyld. Sp er derimot opptatt av en fornuftig og langsiktig forvaltning av naturen som gir muligheter for verdiskaping og sysselsetting ute i lokalsamfunnene. Forsvarlig bruk er beste vern. Dette står i skarp kontrast til SVs verneiver, som skaper stor irritasjon rundt om i hele landet. Vern av landareal, skogareal, vassdrag, og nå også sjøareal er i ferd med å bli en svøpe for utvikling i mange lokalsamfunn. Vi har sett det i mange lokale vernesaker, der lokalbefolkningen har følt seg overkjørt. Slik kan vi ikke ha det. Sp må ta et oppgjør med SVs verneiver, sier Lange Nordahl.

Lov om motorferdsel, og mulighet for kommunene til selv å opprette snøscooter-løyper, er et annet område der konflikten mellom bruk og vern kommer til overflaten.

- For meg handler dette om selvråderett, en kjernesak i Senterpartiet. Det framstår merkelig at kommunene — gjennom samhandlingsreformen — har myndighet og ansvar for liv og død, helse og eldreomsorg. Men å forvalte egne natur- og miljøressurser, det skal ikke de samme lokalpolitikerne få mulighet til. Rett nok fikk Senterpartiet nylig gjennomslag for å utvide forsøksordningen med rekreasjonsløyper i kommunene fra 8 – 40 kommuner. Men det er langt igjen til lokal sjølråderett for alle kommunene på dette området, som er Senterpartiets primære standpunkt.  Derfor så jeg meg nødt til å stemme med opposisjonen da saken var oppe til behandling i Stortinget rett før påske, forklarer Troms-representanten.

Debatten rundt oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen er et annet område, der partienes ståsted blir utfordret. SV vil ha varig vern av hele området. Sp har fram til nå hatt et standpunkt om ikke å åpne for oljeaktivitet i dette området. Flertallet i Sp’s programkomite har foreslått at partiet skal gå inn for oljeaktivitet i de åpnede delene av Nordland VI, men ikke åpne for oljeaktivitet i de kystnære områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja av hensyn til fiskerne.

- Jeg mener dette er et forslag i god Sp-ånd som balanserer de ulike hensyn på en god måte, og som legger opp til forsvarlig bruk – ikke vern. Med dette forslaget blir hensynet til fiskerne ivaretatt, samt ønsket om regional utvikling, og flere og varierte arbeidsplasser, sier Lange Nordahl som også er næringspolitisk talskvinne i Sp.

- Næringspartiet Senterpartiet, der grønnfargen handler om bærekraftig bruk og ikke vern, må finne tilbake til sitt politiske ståsted i sentrum av norsk politikk. Partiet er ikke tjent med å være ”klemt” mellom Ap og et verneivrig SV, avslutter lange Nordahl.