Meny
Bli medlem

Nærmere et nei til fylkesscene

Sist endret: 16.03.2017 #Østfold
Etter orientering om forprosjektet for fylkesscene på Værste i Fredrikstad, er Senterpartiets gruppeleder, Per Inge Bjerknes, enda tryggere på at det er riktig å sette ned foten for prosjektet. «Vi skal sette oss skikkelig inn i saken og i selve forprosjektet, men de innvendingene vi har hatt mot denne gigantscenen, står fortsatt ved lag. Dette kan oppsummeres i at over 300 millioner til dette kulturbygget vil gi mye bygg og lite kultur,» uttaler Bjerknes.

Noen av de viktigste innvendingene er:

  • At dette ikke vil bli en scene for hele fylket.
  • At 330 millioner kroner til investering og mange millioner i offentlig støtte til drift, vil gå ut over øvrig kulturliv.
  • At driften kun planlegges for 56 forestillinger årlig, og i stor grad basert på produksjoner utenfra, ikke fylkets egne kulturkrefter.
  • At scenen blir et kompromiss mellom mange ulike hensyn, noe som gjør at scenen ikke blir god nok for toppaktørene verken innen dans, orkestermusikk, nysirkus, opera eller annet.
  • At det er urealistisk å konkurrere med kulturtilbudet i Oslo, og i stedet vil scenen utkonkurrere andre tilbud vi allerede har i fylket.

I tillegg til innvendingene over, er det fortsatt stor usikkerhet både knyttet til grunnforhold, billettinntekter og ulike forhold knyttet til driften. Ikke minst er den totale investeringskostnaden usikker, og Bjerknes frykter at de faktiske anbudene vil vise betydelig høyere summer.

«Vi skal se om vi finner noen betryggende svar i forprosjektet, men foreløpige vurderinger tilsier at vi kan få mye mer kultur igjen for disse midlene ved å prioritere noe annet enn en fylkesscene,» avslutter Bjerknes.