Meny
Bli medlem

Når er smertegrensen nådd?

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Regjeringen påstår at vi nå endelig kan se optimisme og investeringsvilje i landbruket. Det er helt riktig men det er ikke rett at sittende regjering skal ta æren for dette.

Høyre/Frp-regjeringen legger opp til en enorm dreining av norsk landbrukspolitikk skriver FrP`s stortingsrepresentant Morten Ørshal Johansen i sitt innlegg. Jeg kunne ikke vært mer enig i hans utsagn. Videre skriver Ørshal Johansen at politikken skal endres fra ineffektivitet og passivitet til effektivitet og aktivitet. Jeg vrir meg i smerte av disse ordene. Er det noen andre yrkesgrupper i landet vårt som har omstilt seg mer enn bonden de siste tiårene? Dersom Høyre/FrP-regjeringen ikke er klar over det så tror jeg regjeringen må sette seg ned og studere hva som har skjedd innen landbruket, historisk sett.

Regjeringen påstår at vi nå endelig kan se optimisme og investeringsvilje i landbruket. Det er helt riktig men det er ikke rett at sittende regjering skal ta æren for dette. Alle som har investert i landbruket vet at prosesser tar tid. Det er ikke mulig å gjennomføre en investering fra en dag til en annen. Innovasjon Norge må bevilge penger før man setter i gang. Dagens regjering kutter i stedet i tilskudd til Innovasjon Norge. Forut for en investering ligger også gjerne et kvotekjøp til grunn. Ei kvote er ikke kjøpt eller solgt fra dag til dag, en kvoteavtale tar minst et halvt år før den kan realiseres. Dette fordi at kjøper og selger ofte må omstille sine driftsbygninger. I tillegg er kvotekjøp og salg styrt av et detaljert regelverk. Et annet moment som er høyst relevant er utbetaling av landbruksoppgjøret. Det skjer året etter. Når regjeringen tar 2014 til egen vinning har de glemt at oppgjøret fra 2013 var da Senterpartiet satt i regjering og fikk virkelig løftet opp det norske landbruk. Oppgjøret var historisk med sine 1,270 milliarder kroner, tilsvarende 31.000,- i gjennomsnittlig inntekstvekst pr. årsverk. Inntektsveksten til bonden har aldri vært så stor som under den rødgrønne regjeringen.

Vi har nettopp vært vitne til et begredelig oppgjør på 400 millioner kroner. Det er ikke annet å si enn at regjeringen styrer landbruksskuta i feil retning. Hvis vi mener at det i fremtiden skal produsere mer mat i Norge må jordbruksoppgjøret tas på alvor. FrP har programfestet at de skal fjerne alt av lover som i dag gjør at det kan produseres mat i hele landet vårt. Det er fysisk umulig å fjerne alt av lover og regler for et fremtidsretta norsk landbruk. FrP har også programfestet at de vil avvikle avtaleinstituttet. At Ørshal Johansen da er bekymret for at Småbrukarlaget setter avtaleinstituttet i fare ved å bryte forhandlingene er for meg komplett uforståelig! Det viser bare at han bruker påstanden som en unnskyldning for å gå i retning av å fjerne instituttet. Partiet for folk flest gjør det vanskelig for den yngre generasjon å overta gårdsbruk når det legges opp til at man må ha stor kapitaltilgang for å gå inn i deres «fabrikkproduserte» matideologi. Bevaring av priskontrollen står øverst på unge bønders ønskeliste. Her er Høyre en like stor pådriver for å fjerne priskontrollen.

Dagens regjering setter landbruket sjakk matt. De er et steg videre i sin retning om industrilandbruk. I år har de klart det mesterstykket å skape en splitt- og hersk-metode innad i næringen. De prøver også stadig vekk å gjennomføre den samme taktikken på sine egne samarbeidspartnere, Venstre og KrF. Dagens landbrukspolitikk vil etterlate seg skader som vil være umulig å reversere.  De svekker både næringen og distriktsnorge på en og samme gang. Hvem skal betale regningen for den skaden de påfører landbruket på kort tid? Regjeringens politiske spill rundt sunn, norsk og trygg mat vil komme til å ramme våre fremtidige generasjoner.

Mariann Skotte, Oppland Senterparti.