Meny
Bli medlem

Når skal regjeringen lytte?

Sist endret: 27.09.2020
Over hele landet er det nå et opprør på gang. Ordførere Norge rundt sier tydelig ifra, men regjeringen lukker ørene, ser en annen vei og holder frem som før, skriver Marit Arnstad.
 
 
 
- av Marit Arnstad,parlamentarisk leder, Senterpartiet
 
Over hele landet er det nå et opprør på gang. Ordførere Norge rundt sier tydelig ifra, men regjeringen lukker ørene, ser en annen vei og holder frem som før.
 
Det er regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene som har fått begeret til å flyte over for hele 260 ordførere. Det vil si godt over halvparten av ordførerne i Norge. Det er ikke så rart de reagerer, for med det nye inntektssystemet til regjeringen vil alle kommuner med mellom 10 og 20.000 innbyggere tape på forslaget. Disse kommunene vil få mindre penger til å drive med eldreomsorg, med skole eller veibygging. Det er likevel verdt å merke seg at det ikke bare er kommuner som kommer tapende ut av inntektssystemet til kommunalminister Sanner som reagerer. Det gjør også kommuner som på papiret kommer godt ut av det. Mange av de føler at inntektssystemet er dårlig skjult press fra Sanners side for å få opp tempoet i kommunesammenslåingsprosessen til regjeringen.
 
Det vi ser nå er at kommunesammenslåing blir til tvangssammenslåing basert på økonomiske trusler og utrygghet, og ikke på reell frivillighet og fakta. Det kan rett og slett virke som om Høyre helt har glemt at de var en del av flertallet som avviste statlig tvang da spørsmålet om kommunesammenslutning sist ble behandlet av Stortinget i 1995. Økonomisk tvang er også tvang!
 
Nå reagerer altså over halvparten av ordførerne på dette forslaget til regjeringen og har signert oppropet på initiativ fra Lokalsamfunnsforeningen. Likevel velger regjeringen å late som om det ikke er noe misnøye med det nye inntektssystemet, for de som ikke er enige med regjeringen har visst ikke forstått sitt eget beste.
 
At regjeringen ikke lar seg imponere av at ni av ti ordførere fra Senterpartiet, og tre av fire ordførere fra Arbeiderpartiet har signert dette oppropet er kanskje ikke så overraskende. Regjeringen burde likevel merke seg at nesten halvparten av KrF sine ordførere har signert oppropet.
 
Det som likevel overrasker oss i Senterpartiet er at ingen av Høyres egne ordførere er imot, selv ikke de som kommer til å komme dårlig ut med forslaget til Sanner. Man kan bare spekulere i dette, men mye tyder på at det er partipisken som på nytt har fått svinge seg i partiet Høyre. Det kan rett og slett se ut som at tvangstanken er så sterkt rådende i Høyre at ikke bare kommunene, men også egne ordførere, skal tvinges.