Meny
Bli medlem

Nasjonal strategi for forskning og innovasjon på mat, ernæring og helse

Sist endret: 27.09.2020
- Kunnskap på dette området legge grunnlag for verdiskaping og økt konkurransekraft i næringsmiddelindustrien gjennom utvikling av sunnere matvarer og måltider, sier Trygve Slagsvold Vedum.

 

Regjeringen har vedtatt å utarbeide en nasjonal strategi for forskning og innovasjon på området mat, ernæring og helse. Målet er at et mer helhetlig og koordinert samarbeid skal bidra til bedre utnyttelse og prioritering av forsknings- og innovasjonsressursene, til det beste for folkehelsa.

-  Sammenhengen mellom mat, ernæring og helse er godt dokumentert. Denne strategien vil være viktig for å samordne innsatsen på området, og for å kunne gi en tydelig prioritering og retning på innsatsen for å sikre et sunnere kosthold og dermed bedre helse, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Felles satsing
Strategien er en felles satsing mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet vil lede arbeidet.

?Bevisste og kritiske valg
???- For at både produsenter og forbrukere skal kunne ta bevisste og kritiske valg, er det viktig med økt kunnskap om matproduksjon, matkvalitet og sammenhengen mellom mat, ernæring og helse. Samtidig vil kunnskap på dette området legge grunnlag for verdiskaping og økt konkurransekraft i næringsmiddelindustrien gjennom utvikling av sunnere matvarer og måltider, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Strategien skal være bred og samlet, og skal se forskning og innovasjon i sammenheng. Internasjonalt forskningssamarbeid er viktig for Norge. Arbeidet skal også ses i sammenheng med internasjonale initiativer på området.

-Med denne strategien ønsker vi å få mer oppmerksomhet på og kunnskap om betydningen maten har for helsa vår. Som en av verdens største eksportører av sjømat har Norge et særlig ansvar for å forsyne konsumentene med god sjømat, men også med kunnskap om sammenhengen mellom inntak av sjømat og helse, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Strategien skal ferdigstilles i løpet av våren 2014.