Meny
Bli medlem

Nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehage og skoler!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Stortingskandidat Kathrine Kleveland (Sp) gleder seg over at regjeringen vil opprette et nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehage og skoler, og mener innføring av skolemat må bli en sentral arbeidsoppgave for et slikt senter.

Tidlig innsats for å styrke barn og ungdoms fysiske og psykiske helse har høy prioritet for regjeringen. Riktig ernæring og regelmessig fysisk aktivitet er viktig for læring og trivsel i barnehager og skoler og i et folkehelseperspektiv.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å etablere et Nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehage og skoler.

 

Senteret skal blant annet arbeide for å samordne den forebyggende innsatsen, samt utvikle og formidle kunnskap til bruk for barnehager og skoler. 

 

  - Dette er ikke bare gledelig, det er et helt nødvendig grep for å gi framtidens voksne god helse og gode liv. Vi må tenke forebygging framfor reparering, og her forventer jeg at skolemat til alle blir et av flere virkemiddel - det blir min viktigste sak å få gjennomslag for når jeg blir valgt inn på Stortinget.

 

 

Kathrine Kleveland

stortingskandidat for Vestfold Senterparti

tlf. 92 82 51 62