Meny
Bli medlem

Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring er viktig for Buskerud

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Det er nå mulig å etablere Norges første nasjonale vitensenter for styrkebasert læring lokalisert til Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kari Ask tok dette opp i sitt innlegg på Fylkestingets møte 6. februar. "Den 12.desember i fjor inviterte Arbeidsinstituttet i Midtfylket (AIM) til markering av 20-års virksomhet. Vi fikk være med på et flott program, hvor vi blant annet fikk presentert hvordan det jobbes med styrkebaserte tilnærminger til lærings- og utviklingsarbeidet. Målet er å få flest mulig ungdommer inn i et formaliser utdanningsløp og få de til å gjennomføre videregående opplæring. Mange får hjelp til å finne ut hvilken utdanningsretning som passer for dem og blir fulgt opp, slik at de greier å møte opp hver dag og greier å fullføre skoleløpet i den videregående skolen. Jeg har fulgt med utviklingen ved AIM gjennom mange år, og det er gledelig å se hvordan denne institusjonen hele tiden er i faglig utvikling og hvordan de jobber kunnskapsbasert på en systematisk og grundige måte. Metodene har gitt gode resultater for elevene, og de høster anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt Styrkebasert læring innebærer store vekstmuligheter for elevene, og ansatte og ledere. Det gjør AIM til en interessant arbeidsplass, med faglig og menneskelig vekst Det er gledelig at denne utviklingen kan styrkes og profesjonaliseres gjennom et nasjonalt vitensenter med erfaringsdeling og forskning innenfor et felt som er overførbart på flere nivåer, også innen ledelse. Bruk av styrkebasert tenkesett er allerede implementert i organisasjonsutvikling i hele fylkeskommunen. Jeg mener det er viktig og riktig fylkeskommunen er med på eierskapet. Dette er viktig og nødvendig supplement til det videregående skoletilbudet i fylket vårt