Meny
Bli medlem

Naturmangfoldet sikres bare gjennom bruk!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Et av svarene er vår flotte og vekslende natur, herunder kulturlandskapet, som turistene ikke kan se seg mette på. Da må vi stoppe å bygge ned dette kulturlandskapet, skriver Halvor Lurås i Tinn Senterparti.

 

 

. Vårt kulturlandskap er formet gjennom bruk i uminnelige tider og generasjoner.  Fra fjell til fjord dyrket folk matprodukter og utnyttet beiteområder, jakt og fiske, for å få mat og utkomme til å overleve. De spilte på lag med naturen, høstet av naturens overskudd, det har gitt oss det kulturlandskapet vi nå er i ferd med å miste. Her har vi et stort dilemma. Mens turiststrømmen skal og bør øke, bygges norsk landbruk ned i stort tempo.

 

Den eneste og varige form for å opprettholde kulturlandskapet på, er beitende dyr. Å rydde og hugge gir ikke varig åpenhet, buskaset kommer 20 foldig igjen. Beitende dyr blir det stadig mindre av, for bøndene legger ned driften i rasende tempo. Årsaken er ulønnsomhet, det er mye bedre betalt å ha en fast jobb med ordnet arbeidstid og fritid.

 

Og bøndene legger ned fordi de store dyretragediene de møter etter rovdyrenes herjinger, slik som ulv, bjørn, jerv og gaupe, ikke kan  mildnes ved pengemessig erstatning.

 

”Akademias” forherligelse av de store rovdyrene må ta slutt, de må komme ned på jorda. Dyretragediene med husdyrene velger de å overse, det er ”bare naturen som er slik”.

Så må også dyreholdere av alle slag sørge for at dyr skal behandles med respekt og mest mulig i pakt med deres naturlige levemåte og uten unødig lidelse.

 

Krav til produktivitetsøkning og økonomisk utbytte i jordbruket raserer norsk landbruk.  Det er heller ikke slik at vår klode har nok av produktiv jord og vi bare kan importere mat fra land som har ”bedre forutsetninger” for å drive stort og rasjonelt. Vi ser stadig naturkatastrofer raserer landbruksområder, mens jordens befolkning øker.

 

SP har sittet i regjering i 8 år og har et stort ansvar, ja, i disse 8 årene har antall gårdsbruk i drift gått sterkt ned. Ja, det er slik, men ingen er vel i tvil om at det ville ha vært enda verre uten Senterpartiet i regjering. Senterpartiet er imidlertid for liten, dette blir ikke bedre før også de store partier med ”kjøttvekt” fatter poenget. Men fatt poenget før det er for sent!

 

Et annet og viktig bilde i å sikre naturmangfoldet ved bruk, er å få slutt på embetsveldets innsigelsesdiktatur i planprosesser. Her blomstrer det gamle embetsvelde i beste velgående uten noen form for demokratisk styring. Fylkesmannsembeter må på disse felter fratas all sin misbrukte makt.