Meny
Bli medlem

Navarsete besøker Drammen

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete besøker Fjell i Drammen og Lierstranda 13. august. Bl.a.blir det møte med Jan Moen, en "Fjellpatriot", forteller historien om bydelen og arbeidet som gjøres for identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. På Lierstranda besøkes Tømmerterminalen og havnesjef Einar Olsen orienterer.
  • KOMMUNAL- OG REGIONALMINISTER LIV SIGNE NAVARSETE BESØKER FJELL OG LIERSTRANDA TIRSDAG 13. AUGUST KL 14.15 – 16.30

 

TEMA:

 

Fjell: Stolte bydeler gir gode lokalsamfunn å vokse opp i.

Lierstranda: Et kommunikasjonsknutepunkt med framtidsmuligheter for industri og næringsliv.

 

PROGRAM:

 

14.15-15.45 Bydelsstolthetsarbeid. Møte på Fjell Bydelshus

 

Velkommen til møte v/Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

Jan Moen Fjellpatriot, forteller historien om bydelen og arbeidet som gjøres for identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse.

Nils E. Stablum borettslagsleder på Fjell og bystyrerepresentant AP og 2 borettslagsledere, Anne Kari Riise og Tore Orvang

Salma Rana tidligere elev på Fjell skole og nå eiendomsmegler.

Mehmet Celayer tidligere elev på Fjell skole og bosatt på Fjell, nå lærer i Drammensskolen.

Medlem av styret i Buskerud Innvandrerrådet

 

Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete får ordet.

 

Servering på møte.

 

15.45   Avreise
 

Reise 15 min til Lierstranda

 

16.00   Tømmerterminalen på Lierstranda

            Havnesjef Einar Olsen orienterer

            Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete får ordet.

 

16.30   Besøk i Drammen avsluttes
 

 

For spørsmål:

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, 91514277
Sunni Grøndahl Aamodt, fylkessekretær, 91358414