Meny
Bli medlem

Navarsete om evalueringsutvalgets arbeid: - En viktig og grundig rapport

Sist endret: 27.09.2020
? Dette er en ærlig, viktig og grundig rapport. Den er tankevekkende og alvorlig, sier partileder Liv Signe Navarsete.

Sentralstyret fikk i dag evalueringsutvalgets rapport til behandling. Rapporten er basert på et grundig arbeid som har pågått i Senterpartiet siden stortingsvalget. Nærmere 500 personer er intervjuet eller har gitt sine innspill i spørreundersøkelser. Utvalgets konklusjoner er basert på disse innspillene.

– Takhøyde, ærlighet og et stort engasjement for Senterpartiet preger denne rapporten. Den inneholder grundige analyser og kritiske elementer. Summen av rapporten er en marsjordre til alle oss som er glade i Senterpartiet om å jobbe sammen for å skape politiske resultater også i fremtiden, sier Navarsete.

Rapporten konkluderer med at strategiarbeidet har vært bra, men at selve operasjonaliseringen ikke har vært tilfredsstillende i valgkampen. Også mediearbeidet i valgkampen kunne vært bedre, skriver utvalget.
Partiet sto sammen bak valget av hovedsaker i valgkampen, men blant annet eldresenten fikk ikke forventet gjennomslag.

Utvalget påpeker blant annet at ledelsen i Senterpartiet var lite samkjørte i valgkampen, og at ledelsen må skape større rom for samhandling i tiden fremover. Lederen i utvalget presiserte overfor sentralstyret onsdag at utvalget peker på en samlet ledelse, og at underlagsmaterialet (intervjuer, spørreundersøkelser) samlet sett gir en felles retningsbeskrivelse for partilederen og hennes to nestledere i fellesskap. Liv Signe Navarsete sier hun opplever utvalgets kritikk av ledelsen som tankevekkende og konstruktiv.

– Utvalget peker på både styrker og svakheter ved ledelsen. Den sier også noe om hvordan tre erfarne politikere utfyller hverandre. Ledelsen tar innspillene på største alvor, og vi skal følge de rådene utvalget og sentralstyret gir oss. Vi ønsker å ta Senterpartiet videre i fellesskap, og det gjør vi med ydmykhet og engasjement, sier Navarsete.