Meny
Bli medlem

Nedleggelse av Lunde Helsesenter

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Siden tidlig på 2000 taller har Nome kommune investert tungt i ulike type bygninger for å ivareta kommunale funksjoner. På Ulefoss har det blant annet resultert i nye barnehagebygg, ombygging til rådhus i gamle Holla trygdeheim og nytt Ulefoss helsesenter. I Lunde har den kommunale investeringsiveren blant annet ført til bygging av ny felles sjukeheim for hele kommunen, ny Sluseparken barnehage(et signalbygg i tegl), nye skolebygg ved Lunde 10 årige skole og oppgradering i området ved Lunde sluse, skriver Jan Thorsen, gruppeleder i Nome Sp.

 

. Alle disse investeringsprosjektene var nødvendig eller sterkt ønskelige, og de bygningene som er reist eller rehabilitert fremstår som gode og moderne. Det er og verdt å nevne at byggingen av Nome sjukeheim er den største enkeltinvesteringen i Nome kommune noensinne. All byggevirksomheten har gitt Nome kommune en betydelig lånegjeld, som vi merker konsekvensene.

Mens det ene byggeprosjektet etter det andre har blitt realisert, har elever og lærere på Holla ungdomsskole ventet på at det skulle bli deres tur til å få nye og moderne lokaler. De har ventet tålmodig! Nå er vi kommet dit at vi nærmer oss oppstart av arbeidene med nytt bygg ved Holla ungdomsskole. Dette blir nok en tung investering som vil øke gjelda til Nome kommune betraktelig, og det er ingen tvil om at dette prosjektet vil begrense vår evne til store og tunge byggeprosjekter i åra framover. Vårt samlede låneopptak med renter og avdrag vil ta stor plass i kommunens driftsbudsjett i mange år framover.

Jeg kommer til å stemme for nedleggelse av Lunde helsesenter i kommunestyrets møte den 12. desember, selv om det strider mot programmet til Nome Sp. Jeg gjør det ikke med lett hjerte, men jeg skal la være å dekke meg bak dårlige forklaringer a la «vi fant ikke penger til å opprettholde Lunde helsesenter» eller «det var ikke mulig å klare å opprettholde Lunde helsesenter». Politikere og politiske partier finner alltid penger til det de aller helst vil, - uansett farge på partiet! Man får imidlertid ikke i pose og sekk, og når noe prioriteres opp må annet vike plass. Jeg vil andre ting mer enn å opprettholde Lunde helsesenter. Blant annet vil jeg bygge ny Holla ungdomsskole, fordi det er nødvendig, slik det var nødvendig på Lunde 10 årige skole. Jeg vil og utvide kapasiteten på Bjervatun fordi det er mange eldre i vår kommune som trenger tilbudet. Heller vil jeg beholde en desentralisert barnehagestruktur, både i Lunde og på Ulefoss, fordi jeg tror det er bra for de som bruker barnehagen. I tillegg tror jeg det er framtidsrettet for Lunde at Nomehallen blir rustet opp, ikke minst fordi den er et gode for den yngre del av befolkningen. Derfor velger jeg og det før opprettholdelse av Lunde helsesenter.  

Budsjettforslaget som Nome kommunestyre skal ta stilling til 12. desember inneholder flere tøffe forslag til kutt. En viktig årsak til det er, som tidligere nevnt, høy samlet gjeldsbelastning fordi kommunen har gjennomført, og skal gjennomføre nødvendige investeringer. Jeg bagatelliserer ikke den betydningen og funksjonen Lunde helsesenter har for mange, og jeg bagatelliserer heller ikke at det vil bli lenger veg å reise for mange. Samlet sett mener jeg imidlertid at en nedleggelse av Lunde helsesenter er til å leve med, og at alternative kutt vil smerte mer.