Meny
Bli medlem

Nedtur for statsråd Sanner, men usikkerheten består

Sist endret: 27.09.2020
Innstillingen fra Stortingets kommunalkomite om oppgavemeldingen, som ble avgitt 2. juni, viser at Sanners drøm om et bredt flertall på Stortinget for kommunereformen torpederes. Tvert om er det en bred opposisjon til forslagene om å gi nye oppgaver bare til større kommuner og til forslaget om å ribbe fylkeskommunene for oppgaver.

-    Jeg er glad for at Senterpartiet sammen med Arbeiderpartiet og SV avviser at nye oppgaver til kommune skal avhenge av kommunestørrelse.  Jeg er også glad for at vi får delvis støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre om å styrke fylkeskommunene. Regjeringen ville ribbe fylkene for oppgaver for å tvinge fram store kommuner. Det slaget har de tapt, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.
Oppgavemeldingen skulle være motoren som drev kommunereformen framover. Slik ble det ikke. Meldingen dreier seg først og fremst om nye utredninger om mulige overføringer av en del oppgaver til nye og større kommuner.

Mens regjeringen på forhånd varslet en massiv oppgaveoverføring fra staten til kommunene, er resultatet at de først og fremst foreslår oppgaveflytting internt i kommunesektoren ved å åpne for at videregående skole, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten kan tas over av større kommuner. Dette sier KrF og Venstre at de har stoppet, men partiene har godtatt at tannhelsetjenesten overføres og at det åpnes for forsøk med kommunal drift av videregående skole.

-    Det er elevene i skolen, kollektivreisende og brukere av den offentlige tannhelsetjenesten som blir tapere med regjeringens opplegg. Dessverre har KrF og Venstre inngått kompromisser med regjeringspartiene som både skaper usikkerhet og fare for oppsplitting i oppgaveløsningen framover. De to partiene kunne fått flertall for sine primærstandpunkt om de gikk sammen med Sp, Ap og SV, men samarbeidet med regjeringen er tydeligvis fortsatt viktigere enn gjennomslag for egen politikk. Det beklager jeg, sier Heidi Greni.
Heidi Greni viser til at Senterpartiet går inn for overføring av en rekke oppgaver fra direktoratene og fylkesmennene til kommunene og fylkeskommunene.

-    Mens Senterpartiets forslag gir desentralisering og styrket lokaldemokrati, er regjeringens forslag preget av ønske om sentralisering og svekket folkestyre, avslutter Greni.