Meny

Nei til EU-styring over Norge!

Sist endret: 16.03.2017 #Østfold#Oppland
EU-medisinen virker ikke. Senterpartiet ønsker mindre EU-tilpasning og et Storting som står tydelig på norske interesser. Makt må flyttes nærmere folk ? ikke fjernere.

I store deler av Europa ser vi nå konsekvensene av EUs feilslåtte politikk. Land etter land står nå overfor både økonomiske og politiske kriser. Arbeidsledigheten eksploderer. I mange EU-land er det nå større sjanse for unge europeere å vinne i kron-og-mynt, enn å få seg en jobb!

 

EU-kommisjonens egne tall viser at europeeres tillitt til EU nå har nådd et lavmål. Stadig flere økonomer påpeker at Euroen har vært et historisk feilgrep. Men EU-toppene viser ingen vilje til å snu. I stedet for å la EU-land ta av seg tvangstrøyen som hindrer kraftfulle nasjonale grep, presser EU-toppene på for enda mer europeisk overstyring.

 

Gjennom EØS-avtalen er også Norge bundet av EUs politikk på alt for mange områder. Men da er ikke løsningen å skulle gå inn i EU og gjøre EU-tilpasningen total, men tvert i mot føre en aktiv og målrettet politikk for å begrense EUs innflytelse i Norge. 

 

Med Senterpartiet i regjering har Norge for første gang meldt til EU at vi vil bruke reservasjonsretten mot et konkret EU-direktiv. Regjeringa har stått opp for norske interesser og fått til løsninger som Høyre og Frp verken har ønsket eller har ment har vært realistiske. Vi har sikret fortsatt nasjonal kontroll over vannkraftressursene og sikret norske arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og landbruket mot uhemmet import fra EU.

 

Ved årets valg risikerer Norge å få et historisk EU-vennlig Storting og en mørkeblå regjering som vil si ja til EUs postdirektiv, som vil reversere endringene i ostetoll, og som ikke engang har forpliktet seg til å la spørsmålet om Norsk EU-medlemskap ligge.

 

Senterpartiet har hele tiden vært Norges tydeligste parti mot EU. Vi vil ikke akseptere at EU får styre mer av utviklingen i Norge, og at landet vårt går i den samme gale retningen som store deler av Europa. Vi ønsker et norsk folkestyre, ikke et EU-styre.

 

Lars Vangen

Ungdomskandidat for Østfold Senterparti