Meny

Nei til forsøk med kommunal drift av vg skoler i Tromsø eller Troms.

Årsmøtet i Troms Senterparti sier nei til forsøk med kommunal drift av vi-deregående skoler i Troms.

Senterpartiet i Troms er opptatt av å sikre ungdom i Troms et likeverdig videregående skoletilbud uavhengig av hvor du bor, enten det er i Tromsø, Lenvik, Kvæfjord, Salangen eller skjervøy. Det forrige fylkesrådet i Troms foreslo så dramatiske endringer der dette ikke lenger ville være tilfelle at det endte med parlamentarisk krise og etableringen av et nytt fylkesråd i Troms med partiene Sp, H, V, Kp og FrP.

Årsmøtet i Troms Senterparti vil vise til at det nye Fylkesrådet legger til grunn at dagens skolestruktur med dagens skoler/skolesteder ligger fast. Nå skal en se  på dimensjonering og fordeling av tilbud på disse skolene/skolestedene fra og med skoleåret 2015/2016, som fylkestinget skal ta stilling til juni 2014. Dette forutsetter at en ser hele fylket under ett og ikke splitter opp drift og ansvar for vg skoler i fylket, der eksempelvis Tromsø kommune driver skoler i sin kommune og bestemmer tilbud og kapasitet her. Dette vil i tilfelle kunne ha store konsekvenser for tilbud og skoler i resten av fylket. Ungdom i hele Troms fortjener at alle gis et likeverdig tilbud, ikke at noen gis muligheten til å kun tenke på ungdom i egen kommune, uten å måtte forholde seg til konsekvensene for ungdom i resten av fylket.

Senterpartiet i Troms sitt fylkesårsmøte oppfordrer alle politiske partier til å bidra til en politisk prosess, som sikrer ungdom i hele fylket et likeverdig og kvalitativt godt videregående skoletilbud. Et forsøk der Tromsø kommune overtar de videregående skolene i Tromsø, er definitivt ikke et positivt bidrag i så henseende.