Meny
Bli medlem

Nei til masseuttak på Skøyen/Rustad!

Sist endret: 27.09.2020 #Enebakk
I Enebakk har debatten om det planlagte masseuttaket til Maxit Leca på Skøyen/Rustad vært heftig det siste året. Kommuneplanen til Enebakk skulle vært behandlet i fylkesutvalget i Akershus i juni, men ble utsatt til høsten. Hans Kristian Solberg, leder av Enebakk Senterparti, inviterte derfor listetoppen for Akershus Senterparti, Else Marie Stuenæs, til Enebakk for å se på området der masseuttaket er planlagt. Besøket skjedde mandag 20. august 2007.
 

-         Da saken kom til behandling i fylkesutvalget, ble jeg overrasket over at masseuttaket på Skøyen/Rustad nesten ikke var nevnt i saksutredningen. Enebakk Senterparti har vært pådrivere for å få fram informasjon i denne saken og det var naturlig for meg å følge opp saken i fylket. For meg var det rett og slett ikke mulig å ta standpunkt før saken hadde blitt belyst skikkelig. Jeg ba derfor om at saken ble utsatt og at vi fikk en befaring før fylkesutvalget skal fatte vedtak, opplyser Else Marie Stuenæs, gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget i Akershus.

 

Hans Kristian Solberg, leder av Enebakk Senterparti, inviterte derfor listetoppen for Akershus Senterparti, Else Marie Stuenæs, til Enebakk for å se på området der masseuttaket er planlagt. Besøket skjedde mandag 20. august 2007.

 

-         Det har blitt stilt en rekke kritiske spørsmål til konsekvensutredningen som er utført av Asplan Viak, blant annet om støymålingene er korrekte, om framtidige miljøkonsekvenser ved endringer i ravinelandskapet og frakt av massene ved bruk av vei. Dette og andre sider som har påvirkning for det lokale nærmiljøet og bygda som helhet, må vi få svar på før kommunestyret skal behandle kommuneplanen, slår Hans Kristian Solberg, kommunestyrerepresentant for Senterpartiet fast.

 

-         Etter å ha sett området, er jeg enda mer skeptisk til at det skal tas ut leire her i minst 30 år. Det vil ha enorme konsekvenser for nærmiljøet, for trafikkbelastningen på rv 120 og for det biologiske mangfoldet lokalt og i hele kommunen. Jeg kommer til å gå i mot dette uttaket når saken skal behandles i fylkesutvalget, sier Stuenæs.

 

-         I kommunestyret kommer Senterpartiet til å gå mot å ta masseuttaket inn i kommuneplanen inntil gang- og sykkelveien langs rv 120 og utbedringer av veien er på plass. Jeg er glad for støtten vi får av fylkespartiet i denne saken, avslutter Solberg.