Meny

Nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Det er alltid en risiko for konflikt mellom oljeutvinning og miljø. Vestfold Senterparti mener at teknologien for å hindre utslipp, og muligheten for å rydde opp dersom et uhell skulle skje, ikke er god nok.

Fisk er en fornybar ressurs, og på lang sikt mer verdt enn den oljen vi kan hente opp fra det sårbare havområdet Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

I ett av nordområdenes mest verdifulle havområde for biologisk produksjon må langsiktige ressurser, fisk, miljø og reiseliv ha fortrinnsrett.

 

Vestfold Senterparti sier derfor nei til utvinning av olje i Lofoten, Vesterålen og Senja, inkludert Nordland VI.