Meny
Bli medlem

Nei til parkering av tog i Sande

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Nei til togparkering i Sande: JORDET ER OPPTATT. Slik starter ordførerkandidat Tove Ødeskaug sitt innlegg om vern av matjorda i Sande kommune og om en helt konkret sak de har der.

 

Jernbaneverket trenger parkeringsplasser for NSBs togsatsing. De foreslår omdisponering av store arealer med dyrka mark, hver av parkeringene vil kreve mellom 40 og 200 dekar.

Et av områdene som er foreslått ligger i Sande, på Tuft. Det er ikke lenge siden det samme området ble forelått tatt i bruk til Godsterminal. Lokalbefolkningen, inkl. politiske partier i Sande og Skoger stod sammen om en kraftfull protest mot forslaget. Siden den gang har det vært stille og alle trodde at kampen om arealet var sluttført! Den gang ei…

Men, motstanden mot et nytt forslag til omdisponering er fortsatt stor. Dette jordet er opptatt i dag, og skal være det for all framtid, til matproduksjon.

”Vi kan ikke kjøre tog dersom vi ikke har noe sted å parkere dem” uttaler jernbaneverket.

Sant nok, og også senterpartiet heier på økt satsing på tog, men det er altfor lettvint og trist at det skal gå på bekostning av matproduksjon.

FN har erklært 2015 som internasjonalt år for vern av matjord. Dyrka jord er grunnlaget for all matproduksjon og kun 3% av Norges samla areal er jordbruksareal.

Vi skylder våre barn og barnebarn og ta vare på disse knappe arealressursene!

1 mål nedbygd matjord kunne gitt 1000 brød pr. år i all framtid. Befolkningen vokser, men det gjør ikke arealene!

Jordvern er en av Senterpartiets hjertesaker og vi forventer at Jernbaneverket tar et langt større samfunnsansvar for å dekke sitt behov for parkeringsplasser.