Meny
Bli medlem

Nei til petroleumsaktivitet i Lofoten og Vesterålen

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Akershus Senterparti går i mot all petroleumsaktivitet, åpningsprosesser og konsekvensutredninger av Nordland VI og VII samt Troms II. Dette inkluderer aktivitet i det allerede åpnede feltet Lofoten VI, som Senterpartiet stemte mot åpning av i Stortinget i 1994. Dette er sårbare områder som må skjermes for petroleumsrelaterte inngrep. Hensynet til naturverdiene, klima, fiskeriinteressene, reiselivet og annet næringsliv må gå foran.

Lofoten og Vesterålen er områder som er unike i verdenssammenheng. Sp har alltid vært opptatt av å forvalte naturressurser langsiktig. Da kan vi ikke ta stor risiko for en kortsiktig gevinst. Alle faginstanser innen klima, havforskning og polarforskning advarer mot petroleumsaktivitet i disse områdene. Dette tar vi på alvor og sier derfor nei til petroleumsaktivitet i Lofoten og Vesterålen.

Det investeres i dag mer enn 200 milliarder i olje- og gassektoren, dette påvirker vår private økonomi og landets økonomi. Oljeøkonomien gir mer penger i omløp, høyere kostnadsnivå og økt forbruk av varer og tjenester. Industrien og norsk næringsliv blir stadig mer offhoreifisert, omlag halvparten av industriarbeidsplassene er nå knyttet til offshoreindustrien. Dette gjør at norsk økonomi blir sårbar for svingningene i internasjonal økonomi. Verden er også i en klimakrise. Klimaproblemene blir ikke løst om vi ikke erstatter oljen med fornybare ressurser.

Å videreføre aktiviteten og investeringene i petroleumsnæringen på dagens nivå vil fortrenge interessen for – og kapital til å investere i fornybar energi. Akershus Senterparti mener det trengs en tung satsing på utbygging av fornybar energi med vindkraft, vannkraft og bioenergi fremover. I en situasjon hvor norsk skogindustri sliter, er det viktigere enn noen gang å få på plass effektive virkemiddel for storstilt overgang til biovarme.