Meny
Bli medlem

Netcom og Tele 2 må gi bedre dekning

Sist endret: 27.09.2020
Netcoms eierselskap Telia Sonera kjøper konkurrenten Tele 2 Norge. Senterpartiet mener dette gir utfordringer for konkurransen i det norske markedet. Det blir derfor spennende å se hva Konkurransetilsynet gjør i saken.

 

Det har tidligere vært et mål å få til et tredje mobilnett i Norge. Norske telekunder har bidratt med store beløp til en slik utbygging gjennom såkalte skjevfordelte termineringspriser. I praksis har det betydd at Telenor og Netcoms kunder har betalt for Tele2s utbygging av nett.

Da frekvensene for 4G nettet ble auksjonert bort ble det lagt stor vekt på å sikre konkurransen i markedet. Nå er forutsetningene endret.

- Senterpartiet vil be regjeringen vurdere om det er muligheter i forbindelse med denne transaksjonen til å få aksept for å heve dekningskravet fra 98% til 100% av norske husstander. De forutsetningene om konkurranse som lå til grunn for tildeling av frekvenser er nå satt i spill, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad.

For næringsliv og folk er både pris og dekning viktig. Selskapene varsler at fusjonen gir 98% dekning i 2016. Kravet er 2018.

- Senterpartiet mener det er svært viktig å sikre alle i Norge mobilt bredbånd. Vi mener regjeringen må gå aktivt inn for å se om det nå finnes rom for å få dette til. Norske mobilkunder må få noe igjen for den utbyggingen de nå har finansiert, sier Pollestad.