Meny
Bli medlem

NHO vil erstatte folkestyre med tvang

Sist endret: 27.09.2020
Lokalpolitikerne og innbyggerne har satt foten ned for kommunereformen. Nå bønnfaller NHO og enkelte frustrerte lokalpolitikere fra Høyre regjeringen om å ty til tvang for å nå målet om færre kommuner, skriver Heidi Greni.

 

 

Av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

NHO håper fylkesmennene vil foreslå tvangssammenslåing av kommuner siden resultatet av kommunereformen har vært en fiasko så langt. Helst vil NHO at dagens 428 kommuner skal reduseres til under 100. Resultatet av en omstendelig prosess hvor det er brukt masse penger og kapasitet i utredningsarbeid og tilrettelegging for folkeavstemminger, er at  landet ender opp med over 380 kommuner. - Sett folkemeningen til side og vedta flere sammenslåinger gjennom bruk av tvang, er NHOs bønn til fylkesmennene og regjeringen.

Nå vet vi hvordan NHO ser på folkestyret når de ikke får det som de vil. Innbyggernes og lokalpolitikernes stemmer må settes til side når de konkluderer på en annen måte enn det Høyre og NHO mener skal skje.

Jeg er virkelig forundret over hvordan taperne i kommunereformen opptrer. Etter at regjeringen fikk støtte av KrF og Venstre til å sette i gang et enormt og ressurskrevende arbeid i kommunene hvor målet var kommunesammenslåing, har de gått på nederlag etter nederlag. Utredningene har på ingen måte gitt støtte til påstanden om at store kommuner gir bedre tjenester til innbyggerne. Tvert om viser både innbyggerundersøkelser og kåringer av de beste kommunene å bo i, at mindre kommuner kommer best ut. Lokalpolitikerne og innbyggerne har satt foten ned for kommunereformen. Nå bønnfaller NHO og enkelte frustrerte lokalpolitikere fra Høyre regjeringen om å ty til tvang for å nå målet om færre kommuner.

Kommunene har gjort jobben sin. Jeg leser at Fylkesmannen i Oslo og Akershus er imponert over kommunereformprosessen i det fylket. Den er gjennomført på en svært god måte gjennom innhenting av fakta, grundig nabodialog over to år og bred involvering av innbyggere, næringsliv, elever, velforeninger og ansatte, heter det derfra. Det samme tror jeg fylkesmenn i andre fylker må si, sjøl om jeg er svært overrasket over enkelte. I Hordaland, Vestfold og mitt eget fylke, Sør-Trøndelag, ser vi fylkesmenn som tar initiativ til at kommunene skal  gå nye runder ved å overprøve resultatene både av folkeavstemming og kommunestyrevedtak. 

Innen 1. oktober skal Fylkesmannen oppsummere kommunestyrenes vedtak og i tillegg gi sin selvstendige faglige tilråding om framtidig kommunestruktur i fylket. Det er statsråd Sanner som har gitt fylkesmennene denne bestillingen.

Det vil være ganske oppsiktsvekkende om fylkesmennene  kommer med tilrådinger til regjeringen som avviker fra de vedtakene som er gjort i kommunene. Regjeringen sier kommunereformen skal være basert på frivillighet og lokale prosesser. Da går det ikke an på den ene siden å gi skryt for hvordan kommunene har gjennomført prosessen, og på den andre siden si at godt arbeid har vært gjort til ingen nytte gjennom å foreslå sammenslåinger som er avvist lokalt.

NHO har sin egen agenda og meler sin egen kake. De ønsker stordrift uavhengig av hva folk mener. Privatisering av velferdstjenester krever større volum enn det småkommunene kan tilby. Det får være deres sak, men fylkesmennene og til slutt regjeringen og Stortinget, må legge sine egne forutsetninger for kommunereformen til grunn. Løftet om frivillighet og lokalprosesser kan ikke veksles inn i en rekke tvangssammenslåinger fordi folkemeningen ikke stemmer helt overens med Høyres ønsker.