Meny
Bli medlem

- NHOs partibarometer i utakt med næringslivet

Sist endret: 27.09.2020
Med fokuset NHO har valgt er de mer opptatt å drive valgkamp for Høyre og Venstre enn av næringslivets muligheter og utfordringer, sier Irene Lange Nordahl (Sp).

 

Sp reagerer skarpt på den ensidige vinklingen NHO har valgt i sitt partibarometer 2013. Med det fokuset NHO har valgt er de mer opptatt å drive valgkamp for Høyre og regjeringsskifte enn av næringslivets muligheter og utfordringer, sier Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne i Sp. 

- Vi stiller vi oss helt uforstående til de vurderingene som NHO har gjort i forhold til Sps næringspolitikk. Vårt partiprogram er godt mottatt i næringslivet, og vi har fått positive tilbakemeldinger på vår offensive holdning til næringslivet og til næringsutvikling i hele landet, sier Nordahl.

SP vil særlig trekke fram følgende punkt i NHO-rapporten:

NHO er i utakt med næringslivet ute i landet når de partiene som er imot norsk EU-medlemskap får ”trekk” i næringsrapporten. 2/3 av befolkningen er imot norsk EU-medlemsskap, og jeg har ikke hørt noe rop fra næringslivet som tyder på at de ønsker at Norge skal bli medlem i EU. Tvert imot når vi ser de økonomiske utfordringene i EU, så er svært mange tilfreds med at Norge ikke er EU-medlem, sier Nordahl.

- Jeg har heller ikke hørt noe rop fra næringslivet om kommunesammenslåing, men dette vektlegger NHO sterkt i sin rapport. Sp er imot tvangssammenslåing av kommuner, og vi mener at folket som bor i kommunene skal bestemme. Slik jeg ser det burde NHO være langt mer opptatt av hvilken service næringslivet får i den enkelte kommune, enn av tvangssammenslåing av kommuner, sier Nordahl.

- Når Sp scorer lavt i rapporten på olje- og gass i nord så blir rapporten patetisk. Aldri før har det vært ført en så offensiv petroleumspolitikk i Nord-Norge som under olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp): Det er åpnet nye områder for petroleumsutvinning, Barentshavet sørøst. En rekke nye felt er lyst ut og det er gjort flere viktige funn som vil gi ringvirkninger i nord. Dette burde med respekt å melde vært tatt inn i NHOs partibarometer, sier Irene Lange Nordahl.

I rapporten skriver NHO ingenting om forhold knyttet til matsikkerhet, i ei tid da dette er en av verdens store utfordringer. De nevner heller ikke noe om framtida for landbruket eller sjømatnæringa i sin rapport. - Sp har en offensiv politikk for både landbruket og sjømatnæringa, og vi er opptatt av de mulighetene dette gir for næringsutvikling i hele landet, sier Nordahl.

I tillegg vil Sp vil legge til rette for et næringsliv som er konkurransedyktig i forhold til framtidas klimakrav, i motsetning til NHO som ignorerer dette i sin rapport. Derfor vil vi at vårt næringsliv skal være verdensledende innenfor miljøteknologi.

Sp ønsker et samferdselsløft i hele landet, vi vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, øke fribeløpet på arveavgiften, vi satser offensivt på forskning/utvikling og tilgang på kapital i næringslivet. Sp har en offensiv tilnærming til satsing på landbruket, sjømat, mineral, reiseliv, maritim næring, fornybar energi og olje- og gass. For flere av disse næringene er en offensiv distrikts- og regionalpolitikk avgjørende. Dette har NHO overhodet ikke vektlagt i sin rapport.