Meny
Bli medlem

Nils Ramsøy sin tale til landsmøtet

Sist endret: 27.09.2020
Det er viktig for legitimiteten til verneplikten og forsvaret at begge kjønn er godt representert.

Kjære landsmøte, ordstyrere.

Jeg skal snakke om endringsforslag nr. 294, som omhandler kjønnsnøytral verneplikt.

Verneplikten skal være fundamentet for det norske forsvaret. Norge skal ha et folkeforsvar, og ikke et vervet forsvar. Verneplikten er med å sikre at vi har soldater fra alle samfunnslag inne til førstegangstjeneste. Førstegangstjenesten er inngangen til en karriere i forsvaret, det er via førstegangstjenesten at framtidens ledere i forsvaret rekrutteres.

Det er viktig for legitimiteten til verneplikten og forsvaret at begge kjønn er godt representert.

Kjønnsnøytral verneplikt er viktig for at vi skal få et best mulig forsvar. Flere kvinner i forsvaret er en viktig del av det å sikre forsvaret nødvendig og relevant kompetanse. Det er derfor synd at forsvaret kun kan velge blant halvparten av befolkningen

Med kjønnsnøytral verneplikt vil jenter og gutter stå overfor de samme reelle valg og muligheter for å gå inn i Forsvaret

Kvinner og menn er forskjellige, det er bra, slik skal det fortsette å være. Nettopp derfor bør vi gå inn for kjønnsnøytral verneplikt. Særlig i internasjonale operasjoner er det et stort behov for flere kvinner.

Vi kan ikke sammenligne et år i foreldrepermisjon med et år med verneplikt når det kommer til lønnsutvikling og opptjening av pensjonspoeng. Verneplikten er ikke en hemsko, det gir store muligheter, ledererfaring, sjølutvikling og nettverk er ikke noe som vil øke lønnsforskjeller, som noen argumenterer med.

Vi som er opptatt av legitimiteten til verneplikten og forsvaret bør kjempe for kjønnsnøytral verneplikt

Så vil jeg snakke om forslag 449 i programmet. Rettighetsfest ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse. Mange funksjonshemmede med et hjelpebehov dekket av den kommunale hjemmetjenesten opplever at de blir begrenset i hverdagen, på grunn av et lite fleksibelt hjelpetilbud. Brukerstyrt Personlig Assistanse er en ordning som tilbyr denne gruppen fleksibiliteten de etterspør.

BPA myndiggjør brukeren ved at han eller hun selv må ta ansvar for sin egen omsorgssituasjon. Brukeren får ansvar for ansettelse, fordeling av omsorgstimer ut i fra sin egen situasjon, samt den daglige ledelsen av sine personlige assistenter. Ordningen lager rom for at man selv kan prioritere når og hva man trenger assistanse til, innenfor gitte rammer. Det er en rett å selv kunne bestemme når man skal gå på do, når man vil legge seg og når man vil spise. Vi ser derfor på BPA som en ordning som vil bedre funksjonshemmedes livskvalitet betraktelig.

Helseministeren har og sendt et forslag om rettighetsfesting av BPA på høring, det må senterpartiet støtte!

Støtt Senterungdommen, stem mot sentralstyret si innstilling i forslag 449!