Meny
Bli medlem

Nissedal SP vil ikke sende 4.klassinger fra Treungen og Felle til Kyrkjebygda.

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Nissedal Senterparti sa i formannskapet ja til å utrede hvilke løsninger en kan finne for at lærere og elever ved småskolen på Tveit skole skal få bedret og eventuelt utvidet arealene sine. I en slik utredning er det naturlig å se på alle mulige løsninger som kan bedre lærings- og arbeidsmiljøet. Det ble blant annet nevnt i endringsforslaget som ble fremmet av Nissedal Arbeiderparti og Kristelig Folkeparti at man vil se på muligheten for å sende 4.klassingene fra sentrum opp til Kyrkjebygda oppvekstsenter. Senterpartiet varslet klart og tydelig i møtet at en slik løsning er uaktuell for oss å støtte


. Så sant ikke foreldrene ønsker dette selv mener SP det er uaktuelt å pålegge 4.klassinger å reise mellom 4 og 6 mil tur/retur skolen daglig. Løsningen vil også falle på sin egen urimelighet all den tid Felle skole er nedlagt og avstanden fra Haugsjåsund og Felle til Kyrkjebygda er en totalt uakseptabel reisevei.

Nissedal Senterparti v/kommunestyregruppa:


Anne-Nora Oma Dahle
Stein Skåli
Kari-Anne Nordbø
Marianne Bråten Odden
Kjetil Hølje Fjalestad