Meny
Bli medlem

Nok et budsjett for sentralisering

Sist endret: 27.09.2020
Årets statsbudsjett var Høyre og Frps siste sjanse til å rette opp kursen for norske distrikter. Den sjansen har de latt gå fra seg og den massive sentraliseringen fortsetter i statsbudsjettet med kommunereform, politireform og sjukehusreform, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen gjør livet vanskeligere for folk som er avhengige av å bruke bil. I mange deler av landet er det få eller ingen alternativer til bilbruk, men dette tar ikke regjeringen hensyn til. Siden regjeringen overtok har de foreslått og stemt gjennom nye bompengeprosjekt på over 40 milliarder, de har svekket pendlerfradraget kraftig og i dette budsjettet øker de bensin- og dieselavgiftene. Til sammen blir dette en stor kostnadsøkning for vanlige folk som bor i distriktene og for næringslivet der, fortsetter Vedum.

- Senterpartiet ønsker i stedet et system der bilbruk i områder hvor det er få alternativer har lavere avgifter, mens bilbruk i områder hvor det er grønne transportalternativ, får høyere avgifter.

Regjeringen snakker mye om omstilling og at Norge må forberede seg på fremtiden. Jeg synes det er underlig at planen deres ser ut til å være å tappe distrikts-Norge for arbeidsplasser, velferdstjenester og innflytelse. Et av de største kuttene i budsjettet er i distrikts- og regionalpolitikken. Her kutter regjeringen en femtedel av budsjettet. Skal vi ruste Norge for framtida må vi se folk i hele landet og ha tjenester nært folk, sier Vedum

Skattekuttene som regjeringen har gitt er svært konsentrert rundt de aller rikeste og de mest sentrale områdene. Også i år går de største skattelettelsene til de som tjener mest. Samtidig kommer det en massiv skatteskjerpelse for industrien, anleggssektoren og landbruket på 1,8 milliarder kroner fordi regjeringen fjerner startavskrivinger på maskiner. Regjeringen liker å si at skattekuttene de gjør er vekstfremmende, men dette er direkte skattlegging av arbeidsplasser i privat sektor, avslutter Vedum

For ytterligere kommentarer fra Vedum kontakt,

Medierådgiver Lars Vangen, 99 24 01 87

Politisk rådgiver Anne Marie Aanerud, 95 78 83 36