Meny

Nominasjon til Stortingsvalget 2017

Oppland Senterparti har nå gjennomført 1. runde i nominasjonsprosessen til Stortingsvalget 2017. Lokallagene ble bedt om å komme med forslag på 5 kandidater.

Basert på innspillene fra lokallagene og intervjurunder med aktuelle kandidater, presenterer nominasjonskomiteen, i uprioritert rekkefølge, de kandidater de anser for å være de mest aktuelle med tanke på de øverste plassene på valglista:

  • Fasteraune, Bengt
  • Hove, Aud Gunhild
  • Kaus, Gunnar
  • Odnes, Ivar
  • Strand, Marit Knutsdatter
  • Wøien, Anne Tingelstad

Alle kandidater er spurt, og har stilt seg til disposisjon.


I neste runde blir lokallagene bedt om å sette opp sitt forslag på 13 kandidater til fullstendig valgliste med rangering av kandidatene. Dette skal gjøres innen 1. september.

Etter å ha mottatt lokallagenes innspill, vil nominasjonskomiteen lage ferdig listeforslag innen 15. oktober.

Nominasjonsmøtet skal være på Thon Otta 26. november 2016.

 

For spørsmål eller flere kommentarer. Kontakt nominasjonskomiteen v/ Pål Haugstad 917 92 350