Meny

Nominasjonsmøte 1.oktober

Sist endret: 16 03 2017
Troms Senterparti avholder sitt nominasjonsmøte til Stortingsvalget 2017 lørdag 1.0ktober. Saksliste og nominasjonskomiteens forslag er som følger.

Program – saksliste

Nominasjonsmøte i Troms Senterparti 01.10.2016

Kl. 10.30 Oppmøte

Kl. 11.00 Åpning og konstituering

  • < >

    Valg av møteledere

  • Valg av sekretær

  • Valg av to til å underskrive protokollen

  • Åpent eller lukket møte

Kl.11.15 forhandlingene starter

               Med fremlegg av nominasjonskomiteens innstilling

               v/ leder Kjell-Sverre Myrvoll

kl.11.30 De seks første kandidatene på listen presenterer seg

kl. 12.00 Forhandlingene fortsetter

kl. 13.00 Lunsj

kl. 14.00 Forhandlingene fortsetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominasjonskomiteens forslag til Stortingsvalgliste 2017 Troms Sp

Listen er som følger med dissens på 1 og 2 plass:

1.plass: Sandra Borch                      Tromsø             Jurist                4 stemmer

1.plass: Ivar B Prestbakmo         Salangen        Fylkesråd       2 stemmer

2.plass: Torgeir Johnsen              Skjervøy*       Fisker            4 stemmer           

2.plass: Sandra Borch                  Tromsø            Jurist                1 stemme           

3.plass: Karin Eriksen                         Kvæfjord *       Rådgiver          Enstemmig            

4.plass: Svein O Leiros                       Kåfjord             Ordfører           Enstemmig           

5.plass: Rikke Håkstad                       Bardu                Student            Enstemmig

6.plass: Anne Grete Normann         Lenvik               Fagleder            Enstemmig

7.plass: Espen Ludviksen                  Harstad             Daglig leder      Enstemmig

8.plass: Tone Merete Rognmo        Balsfjord           Bonde                Enstemmig

9.plass: Roar Åge Jakobsen              Berg                  Ordfører            Enstemmig 

10.plass: Regine Solli                         Lenvik               Student             Enstemmig 

11.plass: Berit Nergård Nyre            Storfjord          Landbruksdir.   Enstemmig

12.plass: Asgeir Slåttnes                   Tromsø             Bonde                Enstemmig

* Kandidatene fratrådte møte under avstemmingen på sitt kandidatur.

 

Nominasjonskomiteen:

Kjell Sverre Myrvoll (s)                 Birgit Andreassen (s)                       Karin Eriksen (s)

Leder

Torgeir Johnsen (s)                       Wenche Skallerud (s)                      Morten Berg

Regine Solli (s)                                                                                         Forfall