Meny

Nominer din kandidat

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Hvem er årets ordfører, lokallagsleder og fylkespolitiker?

Kjenner du en ordfører, lokallagsleder eller fylkespoliiker som du mener gjør en ekstra innsats for Senterpariet? En som fortjener et klapp på skuldra og en ekstra takk fra alle oss i Senterpariet?

På Senterpariets landsmøte i Loen skal det deles ut tre priser il personer som medlemmene mener fortjener en ekstra takk for jobben de gjør. Liv Signe, Ola og Trygve inviterer nå alle medlemmer, lokallag og fylkeslag il å nominere kandidater. 
De følgende tre prisene er: 
 
1. Årets lokallagsleder
2. Årets ordfører
3. Årets fylkespoliiker
 
Fristen for å sende inn forslag er fredag 8. mars og forslaget må begrunnes. Forslag med begrunnelse sendes il e-post [email protected]