Meny

Nordland Senterparti tar opp kampen for et akseptabelt ferge- og båttilbud for kystbefolkningen

Sist endret: 16 03 2017

                

 

 

Pressemelding fra Nordland Senterparti

 

Mandag 7.mars

Nordland Senterparti vil kjempe for gode ferge- og båtruter i hele Nordland

Prosjektgruppa «Nytt samferdselskart» har nå lagt frem et første utkast til nytt samferdselskart for fylkeskommunale ferge- og hurtigbåtruter. Dette ukastet skal nå ut på høring før det skal til politisk behandling i oktober 2016.

Forslaget ligger som et minimums forslag, noe som innebærer muligheten for noen justeringer.

Nordland Senterparti ser forslaget som en konsekvens av regjeringens reduserte overføringer til fylkeskommunen. Det varslede nedtrekket er på 284 millioner årlig, og etter regjeringens nye fordelingsnøkler skulle alt vært tatt på samferdsel. Vi ser at konsekvensene vil bli et dårligere tilbud for nordlendingene. Dette er ikke i samsvar med Senterpartiets visjon om spredt bosetting, tjenester nær folk og lokal verdiskaping med nasjonal betydning.

Vi vil derfor jobbe for å synliggjøre kystbefolkningens behov for gode samferdselsløsninger

Kontaktperson:        Svein Eggesvik, leder Nordland Senterparti

                                   Telefon 934 55 726

                                   Epost: [email protected]