Meny
Bli medlem

Norge er ikke Norge uten frivillighet!

Sist endret: 27.09.2020
Mandag 17. juni besøkte Liv Signe Navarsete Frivillighet Norge. Her fikk Liv Signe møte mange av Norges ulike frivillige organisasjoner. I løpet av et energisk gruppeintervju, uten manus, svarte Liv Signe på en rekke ulike spørsmål fra organisasjonene. Liv Signes budskap var klart: Norge er ikke Norge uten frivilligheten!

I sitt møte med de frivillige organisasjonene vektla Liv Signe betydningen de frivillige organisasjonene har for Norge. Hun fortalte at de frivillige organisasjonene bidrar til gode lokalsamfunn over hele landet. En måte å hjelpe disse ulike organisasjonene på er å sørge for at de har tilgjengelige lokaler.

- Vi ønsker å skape trivsel og trygghet i lokalsamfunn over hele Norge. Dette bidrar de frivillige organisasjonene i høyeste grad til. De ulike aktivitetene man samles om gjør at folk over hele landet føler seg sterkere knyttet til stedene de bor.  Vi i Senterpartiet ønsker blant annet å tilby de frivillige organisasjonene gratis tilgang til lokaler på skoler i Norge. Dette vil kunne være god økonomisk hjelp til mange av de frivillige organisasjonene. På denne måten kan det offentlige tilby hjelp til de frivillige organisasjonene som selv ønsker det, sa Liv Signe Navarsete. 

Liv Signe var tydelig på at regjeringen har bidratt til et løft for frivilligheten i Norge. Hun fortalte her om regjeringens innføring av momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

- Jeg er utrolig glad for at vi fikk på plass momskompensasjon. Dette sparer de frivillige organisasjonene flere hundre millioner kroner hvert eneste år. Med en bedre økonomi kan organisasjonene øke aktivitetene sine, til glede for folk flest over hele Norge, sa Navarsete.

Liv Signe ble blant annet spurt om hvilke synspunkter Senterpartiet hadde omring pårørendeomsorg. Liv Signe fortalte her at dette var en av sakene Senterpartiet ønsket å sette enda tydeligere på dagsorden, og at partiet ønsker omsorgslønn med fleksible permisjons- og avlastningsordninger.

Senterpartiets leder la vekt på at partiet ønsker å gjøre enda mer for frivilligheten i Norge.  Regjeringen jobber nå med å revidere tippenøkkelen. Effektene av blant annet grasrotandelen har gitt henne inspirasjon.

- Gjennom innføringen av grasrotandelen fikk vi gitt en viktig støtte til den lokale frivilligheten. Nå jobber regjeringen med en revisjon av tippenøkkelen, hvor vi ønsker å legge til rette for at flere organisasjoner skal kunne få midler fra Norsk Tipping, sa Liv Signe Navarsete.

Møtedeltakere fra ulike frivillige organisasjoner hadde mange ulike spørsmål til Senterpartiets partileder.