Meny
Bli medlem

Norge kan ha særegne krav til akselløft

Sist endret: 27.09.2020
- EU-kommisjonen har bekreftet at Norge kan ha egne nasjonale krav for akselløft av hensyn til sikkerhet og fremkommelighet på norske veger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsministeren tok i fjor høst initiativ til å fastsette særnorske krav til godkjenning av kjøretøy for akselløft/boogiløft. EU- kommisjonen har nå bekreftet at dette er i orden. EU- regelverket begrenser ellers bruk av akselløft/boogiløft for tunge kjøretøy.

Statens vegvesen har endret forskriften som gir Norge rett til å gjenopprette tidligere praksis for godkjenning av akselløft.

- Bruk av akselløft er viktig fordi det gir bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveger. Tunge kjøretøy kan nå kjøre med hevet aksel ved behov for å sikre et godt grep, sier samferdselsministeren.

Den maksimale vekten kjøretøyet er dimensjonert for ved kjøring med hevet aksel, skal ikke overskrides. Dette er en forutsetning for endringen. For stor vektbelastning kan gå utover bremse og styringsegenskapene.

De norske godkjenningskravene innebærer at det er tillatt å heve løpeakselen under kjøring på glatt underlag (ikke kun ved start). Videre kan man kjøre med akselen løftet ved høyere hastighet enn 30 km/t, dersom dette er i tråd med produsentens godkjenning.  En forutsetning for slik bruk av akselløft er at føreren av kjøretøyet kun bruker hevet løpeaksel ved behov, og kun så lenge behovet for økt framkommelighet tilsier det.

Forskriften hos Lovdata

Tidligere pressemelding om at samferdselsministeren reetablerer tidligere praksis for akselløft