Meny
Bli medlem

Norsk landareal globalt investeringsobjekt?

Sist endret: 27.09.2020
Geir Pollestad utfordra landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i dagens spørretime i Stortinget om regjeringas forslag til endringer av konsesjonslova som i dag sikrer lokalt og nasjonalt eierskap til det norske skog- og jordbruksarealet.

 

Her er Geir Pollestads spørsmål:

President. 

Mitt spørsmål går til Landbruks- og matministeren.


I spørretimen 12. november sa Statsministeren følgende i et svar om nasjonalt eierskap til viktige norske bedrifter: "Jeg synes hele debatten om unorsk eller norsk er en ganske tåpelig debatt, for å være helt ærlig."
Det er et oppsiktsvekkende holdning fra en statsminister. Jeg tror faktisk at regjeringen undervurderer hvor viktig debatten om norsk eller unorsk faktisk er for folk i Norge.
 
Det er i det norske folk bred enighet om at vi må sikre nasjonal kontroll over naturressursene. Vi har hjemfallsordningen for å sikre felleskapets eierskap og nasjonalt eierskap til de evigvarende vannkraftressursene. I dag sikrer konsesjonsloven lokalt og nasjonalt eierskap til det norske skog og jordbruksarealet. Uten konsesjonsloven er det ingen begrensninger på hvem som kan kjøpe jord- og skogeiendommer i Norge. Det kan være aksjeselskaper, investeringsfond og de kan være kinesiske, tyske, amerikanske. Kort sagt vil en opphevelse av konsesjonsloven på sikt kunne gjøre det norske landarealet til et globalt investeringsobjekt.
 
I høringsnotatet fra landbruksdepartementet har dette blitt beskrevet med null ord. Man har altså ikke funnet det verdt å bruke et eneste ord på en slik total omlegging av politikken.

Synes statsråden det er tåpelig å ha et lovverk som sikrer nasjonalt eierskap til norske skog- og jordressurser?

 

For å sjå spørsmålet til Geir Pollestad, svaret frå Sylvi Listhaug samt oppfølgingsspørsmål, gå her:

http://tv.nrk.no/direkte/nrk1#start=10:37:35