Meny

Norsk landbruk - hva nå?

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Spennende landbrukspolitisk debatt mellom listetoppene på stortingsvalglistene i Buskerud 20. august på rådhuset i Hokksund. Møtet arrangeres av Drammens Tidende, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Buskerud Bondelag.

Møt opp og hør partitoppene i Buskerud: NORSK LANDBRUK - HVA NÅ?

Spennende landbrukspolitisk debatt mellom listetoppene på stortingsvalglistene i Buskerud. Tirsdag 20. august braker det løs på Øvre Eiker Rådhus. Debattmøtet er et samarbeid mellom Drammens Tidende, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Buskerud Bondelag.


Program:

NORSK LANDBRUK - HVA NÅ?

Kl 18.00-18.30 - Servering - smakebiter av lokal mat og drikke

POLITIKERPANEL: 

 • Martin Kolberg, Ap
 • Lena Reitan, SV
 • Per Olaf Lundteigen, Sp
 • Hanne Marie Pedersen Eriksen, Krf
 • Rebecca Borsch, V
 • Anders Werp, H
 • Jørun Rytman, Frp

 INNLEDERE:

 • Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
 • Representant fra Viken Skog
 • Buskerud Bondelag/Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
 • Representant fra NHO

MØTELEDERE: Redaktørene Odd Myklebust og Geir Arne Bore, Drammens Tidende

Kl 18.30-19.00 - Innledning

 • Viken Skog – verdikjeden fra skog til industri – utfordringer framover
 • Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl – kort presentasjon av de viktigste funnene i ny verdiskapningsrapport. Hva bidrar landbruket i fylket med og hva er utfordringene?
 • Buskerud Bondelag / Busker Bonde- og Småbrukarlag. Matproduksjon i Norge – et verdispørsmål. Utfordringer for landbruket i Buskerud.
 • Repr. fra NHO - Næringsmiddelindustrien og skogindustrien – i skvisen mellom olje og eiendom

 Kl 19.00-21.00 - Politisk debatt

- Matproduksjon i Norge

 • Hvor og hvordan?
 • Næringskjeden fra jord til bord
 • Matproduksjon – samfunnssikkerhet og beredskap
 • Matjorda under press – hvordan skal vi verne om matjorda? Hvor skal sykehuset ligge?
 • Utfordringer for Buskerud- landbruket

- Skognæringen på sotteseng?

 • Næringskjeden fra skog til industri, hva nå?
 • Hvordan skal vi nyttiggjøre den store ressursen skogen er?
 • Skognæringa og skogindustrien i Buskerud i framtida?

Kl 21.00-21.15 - Oppsummering og avslutning