Meny
Bli medlem

Norsk matsikkerhet kommer ikke av seg selv

Sist endret: 27.09.2020
Undersøkelser viser at 80-85 % av innbyggerne vil ha matproduksjon i Norge og at interessen for lokal mat øker. Mange er opptatt av hvor maten er produsert og under hvilke forhold.

Nylig gikk 1500 mennesker i Oslo i protesttog mot genmodifisert mat. Protesten var særlig rettet mot amerikanske Monsanto som er verdensledende innen genmodifisering av planter. Konsernet tar patent på frøsorter og fører rettsaker mot bønder som ikke følger konsernets regler om bruk av såkorn. Bønder må signere kontrakter som sikrer at de ikke sparer såkorn fra en avling til neste. Slik sikrer konsernet seg full kontroll over både bønder og forbrukere.

Trygg mat er ingen selvfølge i framtiden. For oss i grensefylket Nord-Trøndelag er det ikke hyggelig å lese at det er funnet salmonellabakterier i svensk kjøttdeig solgt langs grensen. Denne nyheten bør være et varsku til alle som ønsker et mer industrialisert landbruk.

Det enkle faktum er at dersom målet er trygg og kortreist mat, ja da må vi satse på norsk landbruk. For det første må vi opprettholde et solid tollvern som gir norske produkter et forsprang. Kostnadsnivået i Norge ligger som kjent langt over våre handelspartnere i EU. Senterpartiet mener at det ikke er riktig at norske bønder skal produsere kvalitetsmat til polske lønninger. Det er også svært korttenkt av Høyre-politikere å reise til Brüssel og love redusert tollvern. Det stimulerer ikke til mer kortreist mat.

For det andre må samfunnet bruke penger for å øke norsk matproduksjon. Pris og kvalitet henger nøye sammen. Det er i og for seg realt å mene at det koster for mye å opprettholde norsk landbruk. Det er derimot ikke realt å gi inntrykk av at mye av landbrukspolitikken kan demonteres og at alt likevel vil bli som før. Når noen mener vi bruker for mye på landbruket, er det grunn til å spørre hvilken del av produksjon som skal bli dårligere. Skal vi ha et større og mer industrialisert landbruk, skal vi kutte i utgiftene til kvalitetskontroll og smittebekjempelse? Jeg tror ikke folk ønsker noen av delene.

For det tredje må vi ta bedre vare på den matjorda vi har. Når bare 3 % av Norges areal er dyrket jord, da må vi bygge ned mindre og dyrke mer jord. I så måte er denne regionen og Nord-Trøndelag et eksempel til etterfølgelse. Arealet til matproduksjon har økt. Det er bra.

Verden får stadig flere innbyggere. FN-organet FAO har beregnet at i år 2050 må vi produsere 60 % mer mat enn i dag. I Norge blir vi 20 % flere innbyggere de neste 20 årene.

Norsk landbruk skal tilby forbrukerne trygg og sunn mat. Norsk plante - og dyrehelse er god. Den må forsvares og videreutvikles. Vår produksjon av mat må økes. Det krever at vi satser på de som produserer og foredler mat i Norge. Støtten til landbruket kan ikke ofres i et spill om hvordan løfter om skattelette skal innfris eller i et ønske om å tekkes EU-politikere. 

 

 

Marit Arnstad

1.kandidat stortingsvalget
Senterpartiet i Nord-Trøndelag