Meny
Bli medlem

Norske togpassasjer trenger flere avganger, ikke flere selskap

Sist endret: 27.09.2020
I dag kom nyheten om at regjeringen legger Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og flere andre togstrekninger ut på anbud. Det får Sp og Janne Sjelmo Nordås, til å reagere.

 

 

I dag kom nyheten om at regjeringen legger Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og flere andre togstrekninger ut på anbud. Det får Senterpartiet og samferdselspolitiske talskvinne, Janne Sjelmo Nordås, til å reagere. Men hun ønsker NSB lykke til i de kommende anbudsrundene.

- Regjeringen har helt feil fokus! Norske togpassasjerer trenger nye signalanlegg, mer dobbeltspor og flere krysningspunkt, ikke flere selskap, sier Nordås.

- Det kan virke som om regjeringen er mest opptatt av å rive ned et NSB som fungerer bare bedre og bedre, men fokuset burde være å få skinnene til å skinne, sier Nordås.

Nordås mener Regjeringen spiller nå et høyt spill med det norske jernbanetilbudet, hvor man inviterer utenlandske aktører inn i det norske jernbanemarkedet. Aftenposten skriver i dag at NSB forventer «knallhard» konkurranse fra selskaper som banegiganten MTR (Hongkong), fra Deutsche Bahns Arriva og andre internasjonale aktører.

- Det er en høyst reell risiko for at NSB taper konkurransene – og den muligheten bekymrer meg. Om vi også sitter igjen med de samme problemene som vi har sett i Sverige og England – så har norske passasjerer tapt, sier Nordås.

Lederen i det svenske forbrukerrådet, Örjan Brinkman, advarte på NRK i mai i fjor mot å tro at konkurranseutsetting og privatisering kunne løse alle problemer på jernbanen. Hans uttalelser ble gjengitt slik:  «– Avregulering og konkurranse har ikke løst problemene i togtrafikken. Det har snarere ført til kaos».

- Norge er et langstrakt land med krevende geografi, vær og topografi. Det er også et faktum at svært store deler av vårt jernbanenett er enkeltspor og med det ikke egnet for konkurranse og flere ulike selskaper, sier Nordås.

Nordås peker også på at NSB etter hvert har bygget opp sitt omdømme, og leverer bedre og bedre punktlighet. Samtidig stiller hun spørsmålstegn til hvordan man skal drifte et scenario med flere ulike tilbydere.

- Hvordan vil det bli for passasjerene å manøvrere i et slikt marked? Vil man klare å få til et felles billettsystem? Hvordan vil det bli med ruteopplysningen? Jeg frykter dette vil føre til mer byråkrati og kaos for norske togpassasjerer, sier Nordås.

Senterpartipolitikeren skulle ønske regjeringen hadde like stort fokus på investering og vedlikehold som de har på konkurranseutsetting.

- Senterpartiet har foreslått å bygge flere dobbeltspor og krysningsspor, begge deler ville kommet forbrukerne til gode. Investering i linjene, vedlikehold og signalsystem vil være mye viktigere i tiden som kommer enn konkurranseutsetting, avslutter Nordås.