Meny

NTP i blå regjering?

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
- Det er meget uklart hva som vil bli gjeldende politikk dersom det mot formodning skulle bli regjeringsskifte til høsten, skriver Anne Tingelstad Wøien.

Morten Ørsahl Johansen fra Frp sier i avisen Hadeland 15.4. at den nylige framlagte Nasjonale Transportplan (NTP)  trolig ikke vil bli gjeldende med en ny regjering.

«De lovnader som ble gitt fredag, tror jeg ikke blir gjeldende med en ny regjering» , sier han.
Vi skal altså ikke tro det blir ny E16 gjennom Jevnaker hvis Frp kommer til makta. Dette fordi Frp ønsker å fjerne bruken av bompenger. Johansen har selvfølgelig rett i at dersom en ny regjering først skal slette alle bompengeprosjekt og fjerne den finansieringen, blir det mange færre veiprosjekter som kan realiseres. Dette vil kunne ramme E16 i Jevnaker og Valdres, Rv4 og E6.

Jeg har to ganger, i samme debatt, spurt Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud om han kunne garantere at det ikke ville bli bompengeprosjekt dersom Frp kommer i regjering. Begge gangene valgte han å ikke besvare spørsmålet. Høyre har så langt jeg har sett ikke gått inn for å ikke bruke bompenger. Min konklusjon er at det er meget uklart hva som vil bli gjeldende politikk dersom det mot formodning skulle bli regjeringsskifte til høsten. Den rød-grønne regjeringen har vist at vi leverer på samferdselsområdet – til og med i distriktene! Det lover jeg at vi skal fortsette med!

Av Anne Tingelstad Wøien, Stortingsrepresentant Oppland Senterparti