Meny

Ny 4-felts E-39 gjennom Vest-Agder

Sist endret: 16.03.2017
Det er en kjensgjerning at dagens E-39 gjennom Vest-Agder ikke tilfredsstiller nåtidens krav i forhold til bredde, kurve og stigninger. Dagens standard medfører store transportøkonomiske, samfunnsøkonomiske og trafikksikkerhetsmessige utfordringer. Vest-Agder SP ser det som helt nødvendig at arbeidet med planlegging, prosjektering og utbygging realiseres snarest mulig. Dette prosjektet må derfor inn i kommende NTP for dermed å sikre forutsigbar finansiering.

 

Intensjonen i KVU-en om at ny trasè skal legges utenom tettsteder og byer, må etterleves. Samtidig må trasèvalget komme minst mulig i konflikt med jordvernet.

Strekningen fra Breimyr vest for Kristiansand til Livold i Lindesnes må prioriteres og bygges ut snarest mulig.

Vi har dårlig tid og vi er utålmodige – det haster med å få på plass ny 4-felts E-39 i Vest-Agder! Dette forutsetter gode og raske planleggingsprosesser i kommunene, samt godt samarbeid om trasèvalg kommunene i mellom.