Meny
Bli medlem

Ny bok: Folkestyre eller elitestyre?

Sist endret: 27.09.2020
- Det pågår en strid om hvem som skal ha makt i Norge. Skal vi ha et bredt folkestyre eller er vi på vei mot elitestyre? spør forfatterene i denne nye boka om kommunereformen.

 

 

11. april ble denne boka om kommunereform lansert på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo. Her deltok flere representanter fra Senterpartiet; ordfører i Åmot og leder i Lokalsamfunnsforeningen Ole Gustav Narud, ordfører i Salangen Sigrun Wiggen Prestbakmo og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen. Boka har gode bidrag bl.a. fra Senterpartistene Per Gunnar Stensvåg og Ole Gustav Narud.

 
Ole Gustav Narud (Sp) innleder om boka.
 

På arrengementet i Litteraturhuset ble boka presenteret av de to redaktørerne Alf-Inge Jansen og Bjarne Jensen.

Mette Nord, leder i Fagforbundet og Ole Gustav Narud, leder av Lokalsamfunnsforeningen og Harald Baldersheim, professor emeritus ved Universitetet i Oslo holdt innledinger om boka.

De ble holdt innlegg om kommunereformen og virkeligheten i kommunene av to ordførere: Sigrun Prestbakmo (Sp) fra Salangen og Nina Sandberg (Ap) fra Nesodden.

Til slutt på arrangementet ledet Eva Nordlund en paneldebatt mellom Martin Kolberg (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp), Michael Tetzschner (H).

Fra paneldebatten.


Om innholdet i boka:
Kommunene har avgjørende betydning for våre liv. Her lever befolkningen sine liv og utvikler lokalsamfunn. Fra kommunen mottar vi mange av tjenestene våre og der utøves en vesentlig del av vårt demokrati. Inndeling og organisering av kommunene er derfor avgjørende for hvilke verdier som vil prege utviklingen av samfunnet vårt og hvilke interesser som vinner fram.

Solbergregjeringens prosjekt for kommunesammenslåing vil skape nye betingelser for muligheten til å påvirke den offentlige politikken og dermed utviklingen av samfunnet. Det pågår en strid om hvem som skal ha makt i Norge. Skal vi ha et bredt folkestyre eller er vi på vei mot elitestyre?

Forfatternes innlegg bidrar til en mer grunnleggende forståelse av hva en kommune er og hvilken betydning kommunene har for det norske samfunnet. Maktfordeling, demokrati, regional utvikling, kvalitet i velferdstjenestene, sentralisering versus desentralisering og spredning av kompetanse er forhold som belyses.

Bidragsytere i boka "Folkestyre eller elitestyre?"?:
Vidar Bakkeli, Niels Christie, Alexander Berg Erichsen, Alf-Inge Jansen, Bjarne Jensen, Ragnhild Steen Jensen, Mimmi Kvisvik, Ole Gustav Narud, Audun Offerdal, Nina Sandberg, Per Gunnar Stensvaag, Stein Østre og Nils Aarsæther.?

Du kan kjøpe boka her på nettsidene til forlaget Res Publika: