Meny
Bli medlem

Ny bompengebløff fra Frp

Sist endret: 27.09.2020
Nå er bomstasjonen fjernet på RV23 Oslofjordtunnelen. Fremskrittspartiet later som om de er deres fortjeneste at det skjer. Det stemmer ikke, skriver Geir Pollestad.

 

 

- Av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet

 

I juni 2013 vedtok Stortinget at bompengeinnkrevingen i Oslofjordtunnelen skulle forlenges til august 2016. Når bommene nå fjernes er det det bare en oppfølging stortingets vedtak. Ingen på Stortinget har protestert på at bomstasjonen fjernes.

Det er altså ikke Fremskrittspartiets fortjeneste. Sannheten er at det er Fremskrittspartiet, med finansminister og samferdselsminister, som har vært ansvarlige. De har stått for innkrevingen av nær 400 millioner i bompenger i prosjektet siden regjeringsskiftet høsten 2013.

Fremskrittspartiet lovet å fjerne bompengene om de kom i regjeringen. Slik har det ikke gått. I stedet har Fremskrittspartiet i regjering lagt frem forslag om å innføre over 40 milliarder nye bompenger. Stortingsgruppen til Fremskrittspartiet har stemt for hvert eneste prosjekt. Senterpartiet har fremmet forslag om halverte bompenger for tunge kjøretøy og redusert bompengeandel i prosjektet E18 i Telemark. Fremskrittspartiet har stemt mot.

Fremskrittspartiet og bompenger er norgesrekord i valgkampflesk. Hvorfor har de ikke fått til reduserte bompenger med et historisk stort handlingsrom i økonomien? Det er fordi Fremskrittspartiet ikke har prioritert kutt av bompenger verken i regjering eller på stortinget.

Når bommer tas ned når den vedtatte bompengeperioden er over så er det verken nytt, oppsiktsvekkende eller imponerende. Det er faktisk ulovlig å ikke gjøre det.