Meny
Bli medlem

Ny flyavgift i budsjettforliket: Vil ramme næringsliv og distriktene hardt.

Sist endret: 27.09.2020
FrP, H, KrF og V er blitt enige om en ny avgift på flyreiser. Dette skal gi 1 milliarder i økte inntekter til staten. Forslaget er ikke utredet og den miljømessige gevinsten er usikker. Det som er langt sikrere er at avgiften vil ramme flytilbudet i distriktene hardt.
  • Senterpartiet frykter at avgiften vil føre til at mange flyruter legges ned eller reduseres. En ny avgift kan føre til at områder av landet som i dag har et svakt flytilbud rammes svært hardt. Det vil være negativt for folk og næringsliv i store deler av landet, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Anbudsrutene vil ikke rammes direkte.  Vi har likevel en rekke kommersielle flyruter i Norge, med marginal lønnsomhet, som nå kan risikere å rammes. Det er naturlig å trekke frem Florø – Oslo, Florø – Bergen, Ørsta-Volda – Oslo, Brønnøysund – Oslo, Vadsø – Tromsø og innenlandsrutene fra Torp som noen eksempler på ruter som er følsomme for nye avgifter. 

 

Det er fortsatt uklarhet med hensyn til hvordan avgiften skal innrettes. For eksempel om en passasjer som reiser flere strekninger som del av en reise skal belastes med avgiften for hver del av reisen. Det er også uklart om det er snakk om en passasjeravgift eller en seteavgift.

 

  • Dette er en avgift som ikke er utredet og der konsekvensene for miljøet er høyst usikker. Det virker som om flertallspartiene har hatt akutt behov for penger og har derfor funnet på en ny avgift. 1 milliard kroner er mye penger. Noen må betale disse pengene og nok en gang ser det ut som om det er næringsliv og befolkning i distriktene som må plukke opp regningen, sier Pollestad.