Meny
Bli medlem

Ny kurs for matproduksjonen

Sist endret: 27.09.2020
FrP, H, KrF og V har senest denne våren sørget for et jordbruksoppgjør som legger opp til å øke inntektsforskjellene mellom bøndene og andre grupper i samfunnet, skriver Geir Pollestad.

 

 
 
Av Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Sp og leder i Stortingets næringskomite
 
Senterpartiet er bekymret for stortingsflertallets manglende vilje til å satse på norsk matproduksjon. FrP, H, KrF og V deler med glede ut fine ord om både bønder og landbruk, men har senest denne våren sørget for et jordbruksoppgjør som legger opp til å øke inntektsforskjellene mellom bøndene og andre grupper i samfunnet.
 
Jeg mener at vi ikke kan ha færre bønder i Norge om vi skal greie å øke matproduksjonen, sikre god dyrevelferd og fortsatt ha Europas laveste forbruk av antibiotika. Vi trenger dagens matprodusenter, for vi kan ikke øke selvforsyningen ved å bare gjøre de største brukene større slik dagens politikk legger opp til.
 
Det er også et paradoks at dersom 1000 bønder forsvinner så kalles dette effektivisering og strukturrasjonalisering, i motsetning til om det blir 1000 flere personer i dagligvarehandelen for å selge den samme maten. Da skrytes det av å skape nye jobber.
 
Landbruksministeren har nylig fremhevet EU-landbruket som et vellykket liberalistisk prosjekt. Det bærer regjeringens politikk preg av og det er den retningen det nå utvikles i. Spørsmålet er hvor lenge KrF og V er fornøyd med at deres politiske gjennomslag på landbruksfeltet er å bremse tempoet i en slik utvikling.
 
Senterpartiet mener at økt lønnsomhet i landbruket er det viktigste tiltaket for å øke produksjonen av trygg og sunn mat. Vi vil derfor ha med Stortinget på et opptrappingsvedtak for norsk landbruk. Et levende landbruk i hele landet med små og store bruk skal være virkeligheten. Det er ikke nok at det sies i festtaler og skrives i stortingsmerknader.