Meny
Bli medlem

- Ny kvinne i Sp-toppen

Sist endret: 27.09.2020
Beate Marie Dahl Eide (33) fra Telemark ble i helgen valgt til ny leder av Senterkvinnene, Sps kvinneorganisasjon. Lederen i Senterkvinnene er medlem av partiets sentralstyre, og Dahl Eide vil dermed sitte svært sentralt plassert i Sp i tiden som kommer.

Rutinert og dyktig politiker

Tross sin unge alder er Dahl Eide en svært rutinert og dyktig politiker. Hun har bred politisk erfaring, og ble som 22-åring landets yngste Fylkesvaraordfører noensinne, da hun ble valgt til vervet i Sør-Trøndelag i 2003.

I 2007-2008 var hun også nestleder i Senterungdommen på nasjonalt nivå, og siden 2011 har hun vært fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Telemark. Ved Stortingsvalget 2013 var hun den eneste kvinnelige førstekandidaten i Telemark.

Har mye ugjort

Dahl Eide sier hun både er stolt og glad over å ha fått tillit fra Landsmøte i Senterkvinnene og hun mener organisasjonen har mye ugjort i Senterpartiet og i norsk politikk: 
- Senterkvinnene er en viktig del av Senterbevegelsen, sier Dahl Eide. Senterkvinnenes rolle er å ta opp litt andre temaer og å ha litt andre vinklinger på saker innenfor Senterpartiets grønne profil. - Det er viktigere enn noen gang at kvinnetemaer og likestilling diskuteres i det offentlige rom, sier Dahl Eide. Spesielt med tanke på dagens blåblå-regjering, kombinert med en oppvoksende generasjon der mange tar alle rettigheter for gitt og tror de politiske kampene er kjempet en gang for alle. Hun trekker også frem behovet for det organisatoriske arbeidet Senterkvinnene gjør med å bygge nettverk, dyktiggjøre og å få frem kvinnelige politikere på alle nivå.

Grønn feminisme 

- For meg handler grønn feminisme om å skape et menneskevennlig samfunn med respekt for individuelle valg. Likestillingskampen er ikke ferdig en gang for alle, og vi må kjempe for å få de grønne verdiene fram. Kvinner må få ta frie valg, bryte med forventninger knyttet til det å vere kvinne og møte forståelse for både tradisjonelle og utradisjonelle valg. 

Internasjonal politikk

Senterkvinnene er også opptatt av at Norge fører en internasjonal politikk som prioriterer likestilling, landbruk, helse og utdanning. Vi må sikre at kvinners helse og tilgang på grunnleggende helsetjenester blir en sentral del av de nye bærekraftige utviklingsmålene, og det må jobbes for å få fram sammenhengen mellom bedre familieplanlegging, mer bærekraftig befolkningsutvikling og stabil økonomisk vekst.

 

Bygge Sp-laget

Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som Senterkvinneleder, sier Dahl Eide. - Jeg ser frem til arbeidet i både Senterpartiets sentralstyre og i Senterkvinnenes eget sentralstyre.  Jeg er utrolig motivert til å gjøre en jobb for å bygge Sp-laget og å profilere politikken vår sammen med resten av sentralstyret og Sp-organisasjonen.


Senterkvinnenes Landsmøte ble holdt på Norsjø hotell i Telemark, 4.-6.04.2014.

 

Senterkvinnenes nye sentralstyre:
 

Leder: Beate Marie Dahl Eide, Telemark (1981)

Jobber som rådgiver for kontrollutvalgene i Telemark. Er fylkestingsrepresentant i Telemark og var Telemarks stortingskandidat i 2013. Var fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag (2003-2007) og har også vært nestleder i Senterungdomen. Er spesielt opptatt av samferdsel, helse og hvordan staten møter enkeltmennesket.

Nestleder: Åse Lilleåsen, Hedmark (1953)

Jobber som bioingeniør på lokalsykehuset i Kongsvinger.Leder for Hedmark Senterkvinner. Er inne i 3. periode som varaordfører. Særlig opptatt av miljøspørsmål, desentralisering, nærhet til tjenester, helsepolitikk og sykehusstruktur.

Studieleder: Kjersti B. Fremstad, Oppland, (1984)

Jobber som regionkontorleder i Norges Handikapforbund. Er gruppeleder for Senterpartiet i kommunestyret i Vestre Toten og fylkesstudieleder i Oppland SP. Spesielt opptatt av familie- og næringspolitikk, samt organisasjonsbygging.

Styremedlem: Anne Toril Balto, Finnmark, (1977)

Ordfører i Karasjok siden 2011, var varaordfører 2007-2011. Arbeider ellers i Sparebank 1 Nord-Norge som finansrådgiver. Spesielt opptatt av samiske saker og likeverdige tjenester, helse- og matpolitikk, primærnæringer inkl. reindrift, miljø/arealforvaltning og kommuneøkonomi.

Styremedlem: Marna Ramsøy, Nord-Trøndelag, (1961)

Kommunestyremedlem i Steinkjer (1999 -), og medlem i fagutvalget for Helse og Omsorg og leder i Likestilling og Mangfoldutvalget i kommunen. Fylkesleder Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag, styremedlem i NT Bondelag. Fordypning i sosiologi og religionsvitenskap fra NTNU.

Styremedlem: Irene Skarsten, Hordaland (1946)

Har vært leder for Bergen Sp, samt styremedlem i Hordaland Sp. Er opptatt av de grønne verdiene og gode nærmiljø.

Styremedlem: Anne Beathe Kristiansen Tvinnerem, Akershus (1974)

Nyvalgt 2. nestleder i Senterpartiet og er 1. nestleder i Akershus Sp. Tidligere leder i Senterungdommen. Engasjert i matpolitikk, jordvern, miljø og internasjonale spørsmål. Jobber med Midtøstenspørsmål i UD.

 

1. vara: Karoline Bjerkeset, Sogn og Fjordane (1978)

Prosjektleder for Inn på tunet hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Tidligere nestleder i Senterungdommen og aktiv i Oslo Senterparti. Er nå styremedlem i Sogn og Fjordane Sp og i Gloppen Sp. Oppteken av næringsutvikling, samferdsel, distriktspolitikk og utjamning.

2. vara: Ingun Omholt, Buskerud (1973)

Utdannet førskolelærer og familietetapeut og arbeider innenfor eldreomsorg, rus og psykiatri. Er opptatt av betydningen av at det produseres nok og riktig mat over hele kloden.

3. vara: Monica Tjønna, Hordaland (1973)

Styremedlem i Hordaland Sp. Opptatt av rettferdighet og senterpartiets gode grønne politikk,  distriktspolitikk, bærekraftig norsk matproduksjon, nei til EU, ut av EØS- og Schengenavtalen.

4. vara: Anne Berger, Buskerud (1955)

Varaordfører i Kongsberg 2003-2007 og medlem i formannskapet 2001-2015. Har vært leder for Buskerud Senterkvinner og styremedlem i Buskerud Sp.

5. vara: Lise Hammerud, Oppland (1957)

Utdannet vernepleier og innen psykisk helsearbeid. Jobber i psykiatritjenesten i Gjøvik kommune. Kommunestyremedlem for Sp i Gjøvik og bla. leder av utvalg for areal, miljø og teknisk drift.