Meny
Bli medlem

Ny mistillit til lærerne

Sist endret: 27.09.2020
I dag presenterte Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen regjeringens såkalte «lærerløft». Senterpartiet mener at regjeringen igjen angriper læreren i stedet for å angripe de egentlige utfordringene i skolen.


I dag presenterte Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen regjeringens såkalte «lærerløft». Senterpartiet mener at regjeringen igjen angriper læreren i stedet for å angripe de egentlige utfordringene i skolen. Et av hovedtiltakene til regjeringen var at det skal stilles krav til minimumskompetanse til alle lærere og hevet karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningen.


- Problemet er ikke at en student som vil bli samfunnsfaglærer kan komme inn på lærerskolen med en 3-er i matematikk, problemet er at det er for få som begynner på lærerskolen, for få som gjennomfører og for få av de 9000 ufaglærte som allerede jobber i skolen i dag som får muligheten til utdanning. Sluttkompetansen er viktigere enn inngangskravene, sier Anne Tingelstad Wøien, nestleder i kirke, utdanning- og forskningskomiteen for Senterpartiet.

 

I tillegg til karakterkrav trakk kunnskapsministeren frem at det fra nå skal bli en 5-årig masterutdanning for å bli grunnskolelærer. Senterpartiet er overrasket over at kunnskapsministeren ikke fokuserer mer på innholdet, altså kunnskapen, framfor tidsbruken.


- Det er lett å legge til år og timer i utdanningen, men en femårig lærerutdanning er ikke svar på verken lærermangel eller fagkunnskap. En femårig masterutdanning er unødvendig bruk av penger så lenge ikke de egentlige problemene er løst, fortsetter Tingelstad Wøien.


Senterpartiet mener at det er helt andre utfordringer i skolen som regjeringen burde tatt fatt i. Utslitte skolebygg, klassestørrelse, den stadig økende tidsbruken læreren må bruke på andre ting enn undervisning, er utfordringer partiet mener burde vært i fokus.


- Lønnsnivået, skolebygg, utstyr, andre yrkesgrupper inn i skolen, klassestørrelse, rom for ekskursjoner, avbyråkratisering og punktene Tidsbrukutvalget i sin tid kom med bør svares ut før man innfører nok en ressurstappende reform. Tenk hvor mange ekstra ressurser man kunne satt inn med tanke på tidlig innsats i stedet for å gi lærerskolene enda ett år de skal fylle med innhold. Ferdige studenter burde pålegges ett år obligatorisk mentorordning før de blir sertifisert som lærere og ha plikt til etter- og videreutdanning i løpet av sin videre karriere, avslutter Wøien.