Meny
Bli medlem

Ny regjering en trussel mot matjorda

Sist endret: 27.09.2020
I morgendagens spørretime stiller Marit Arnstad spørsmål til landbruksministeren om jordvern, etter at landbruksminister Sylvi Listhaug de siste dagene har gått inn for omfattende nedbygging på noen av Norges mest fruktbare arealer.

 

- Jeg vil vite hvilket signal statsråden mener at dette gir om verdien av dyrket mark, og hva er regjeringens ambisjon i jordvernpolitikken, sier Arnstad.

 

De siste årene er nedbyggingen av dyrket mark redusert som et resultat av økt bevissthet om jordvernet en rekke områder. Konfliktene mellom dyrket mark og utbyggingsformål er imidlertid særlig stor nær de store byene, men det finnes i de aller fleste tilfeller alternativer på skog- og fjellgrunn. Kun 3 % av Norges areal er dyrket mark.

 

- Jeg legger merke til at de nye signalene fra regjeringa, hvor matjorda må vike for utbygging, vekker sterke reaksjoner, sier Arnstad. Skal våre etterkommere ha muligheten til å øke matproduksjon må vi ta ansvar for å ta vare på matjorda.