Meny
Bli medlem

Ny regjering med et sterkere Senterparti

Sist endret: 27.09.2020
Stortingsrepresentant Heidi Greni tok utgangspunkt i Senterpartiet sterke framgang på meningsmålingene den siste tiden da hun innledet til generaldebatt på Sør Trøndelag Senterpartis fylkesårsmøte i Stjørdal fredag 10. februar.
  • Vår framgang kommer fordi vi er Stortingets tydeligste motstander av den sentraliseringspolitikken som føres.  Gjennom snart fire år har vi hatt en regjering som har sentralisert arbeidsplasser, tjenestetilbud, økonomiske ressurser, makt og innflytelse. Vi har opplevd sentraliserende reformer i kommunesektoren, politiet, sykehussektoren, skatteetaten, høgskole- og universitetssektoren, NAV og fengselsvesenet, sa Heidi Greni .

Heidi Greni mente det var gjort en god jobb av Ola Borten Moe i hans arbeid med nytt stortingsvalgprogram for Senterpartiet.  Hun viste spesielt til forslagene for å styrke lokaldemokratiet og å dempe byråkratiseringen og sentralisering av samfunnet.   Mindre byråkrati gir mer og bedre offentlige tjenester, sier programforslaget.

  • Jeg er enig.  Det blir en hovedsak for Senterpartiet og dempe overstyringen av folkevalgte beslutninger i kommunene.   Den siste tiden har jeg engasjert meg i  hvordan kommuneplanen for Selbu er blitt overprøvd av Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  I en spredtbygd kommune som Selbu blir det helt feil å kreve at all boligbygging skal skje i gangavstand til de etablerte skolene.  Skal kommunen få utnytte sine ressurser, skape nye arbeidsplasser og ønske nye innbyggere velkommen , nå hele kommunen få utvikle seg.  Opprettholdelse av grendesamfunnene  våre er avgjørende for å sikre framtida for distriktene, sa Heidi Greni til fylkesårsmøtet.

Lørdag 11. februar holdes det fellesmøte mellom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Senterparti for å drøfte etableringen av et felles fylkeslag  som følge av vedtaket om  etablering av et sammenslått fylkeskommune.   Greni etterlyste i sin tale oppfølging av forutsetningen om overføring av nye oppgaver til sammenslåtte fylker.

  • Sammenslåing av Trøndelagsfylkene er begrunnet med at vi skal få overført nye oppgaver.  Så langt vet vi lite om hva som kommer.  Jeg er redd regjeringen, KrF og Venstre er tilfreds om de får vedtatt sammenslåing av fylker. Det kan bli en svært mager oppgavereform, sa Heidi Greni som viste til at Senterpartiet allerede har lagt fram forslag om overføring av en rekke oppgaver fra direktoratene og fylkesmennene til fylkeskommunene, men at dette ikke har fått støtte av stortingsflertallet.

Kontakttlf. Heidi Greni: 997 27 978