Meny

Ny Rovviltnemnd i Nordland

Sist endret: 16 03 2017 Siv Mossleth fra Senterpartiet ble valgt til ny leder i Rovviltnemnda  mens Nils-Johan Kappfjell som representerer Sametinget er nestleder.

- Jeg regner med å møte mange vanskelige saker som leder av rovviltnemda. Men jeg står fullt og helt bak det som står om rovviltforvaltning i den politiske plattformen for fylkesrådet i Nordland, sier Siv Mossleth og utdyper:

- Vi vil arbeide for å gi landbruket gode rammebetingelser som gir grunnlag for videreutvikling. Vi vil ha mer beiting, også som et viktig bidrag for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Og rovdyrforvaltningen må sikre at det er mulig å drive effektivt og lønnsomt med beitedyr også i Nordland. 

-Landbruk og reindrift er tradisjonelle og viktige næringsveier i fylket, og rovdyrforvaltningen må ikke være et hinder for å livnære seg i disse næringene. Vi mener det må fastsettes nye og forsvarlige bestandsmål for rovdyr. Spesielt må det tas hensyn til at reindriftsnæringen er en viktig samisk kulturbærer.

- Det er ingen tvil om at det er for mye jerv i Nordland. En viktig oppgave er å redusere jervebestanden i fylket. En annen viktig oppgave for nemda er å ferdigstille en ny forvaltningsplan, avslutter Mossleth

Medlemmer rovviltnemda i Nordland:

                        Siv Mossleth (leder), tlf: 41477850

                        Nils-Johan Kappfjell (nestleder),

                        Bjørnar Skjæran

                        Hans Ola Pedersen

                        Nina Oskal

                        May Valle