Meny

Ny runde om 110-sentralene

Sist endret: 16.03.2017 #Telemark
-Prosessen rundt flyttinga av 110-sentralene har vært uakseptabel, og må stoppes. Vi tar saken til partiets landsmøte, sier stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide

 

Telemark Senterparti krever at prosessen rundt omorganisering av 110-sentralene stoppes. – Dette handler om politikk, og er ikke noe byråkrater i DSB skal bestemme, fastslår Dahl Eide. Når regjeringa har satt ned et utvalg som skal legge fram ei anbefaling på 110-strukturen, så er dette direkte utidig av statsbyråkratiet.

Dahl Eide mener saken også er problematisk når det kommer til ressursbruk og innhold i de foreslåtte nye sentralene: - Det har åpenbart ikke vært en god nok prosess når sentraler som i dag er under bygging, som i Skien, foreslås flyttet, eller når det framkommer at ny sentral i Arendal ikke vil håndtere f.eks trygghetsalarmer. Det betyr sløsing med skattepenger og mindre trygghet for innbyggerne i Telemark.

Gode 110-sentraler er en sak av høy beredskapsmessig og samfunnsøkonomisk betydning. – Vi tar derfor saken opp på Senterpartiets landsmøte i april, og håper på tilslutning i kravet om at prosessen må stoppes, avslutter Dahl Eide.