Meny

Ny visjon for Enebakk

Sist endret: 20 03 2017
Enebakk Avis kunne i sist uke melde at Enebakk kommunestyre vedtok å endre dagens visjon for kommunen med 14 mot 13 stemmer til "Mulighetenes Enebakk".

Dessverre var det var det ikke funnet plass til å omtale i Senterpartiets syn på saken. Vi ønsket å beholde den visjonen vi har hatt til nå - "En levende, grønn kulturbygd" og foreslo dette for kommunestyret. Denne visjonsformuleringen ble i sin tid foreslått av Tore Tidemann og vedtatt i kommunestyret den gang han var ordfører. Vi følte ikke at han så på denne visjonen som begrensende på utviklingen i Enebakk, snarere tvert i mot.

 Flertallet av innbyggerne som hadde kommet med innspill i siste runde var heller ikke stemt for å bytte visjon for kommunen. Som en av innbyggerne påpekte er den nye visjonen slående lik Finn.no sitt slagord "Mulighetenes marked".  Som de våkne lesere sikkert har fått med seg var det et noe redusert Høyre + FrP + KrF som syntes dette var den beste løsningen for Enebakk.

 

Med vennlig hilsen

Kjell Dehli

Gruppeleder Enebakk Senterparti